استخدام شرکت نفت

استخدام شرکت نفت

۲۴ دی ۹۹: اطلاعیه حوزه های برگزاری آزمون استخدام شرکت پتروشیمی بندر امام 

به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی بندرامام می‌رساند در صورتیکه در پایان دوره‌ی ثبت نام آمار داوطلبان در هریک از استان‌ها به تعداد کافی رسیده و از جهت محدودیت های پیشگیری از انتشار بیماری کرونا شرایط لازم فراهم گردد، مرکز آن استان به حوزه‌های فعلی اضافه خواهد گردید.

منبع: سایت آزمون استخدام شرکت پتروشیمی بندر امام


۱۸ دی ۹۹ : استخدام شرکت پتروشیمی بندر امام

با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد توسعه کیفیت و کمیت تولید محصولات پتروشیمی و کمک به خودکفایی ایران اسلامی؛ شرکت پتروشیمی بندر امام، واقع در استان خوزستان، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، در نظر دارد نیروی انسانی مورد نیاز خود را از بین متقاضیان واجد شرایط سراسر کشور، پس از کسب موفقیت در آزمون های کتبی (عمومی و تخصصی)، مصاحبه تخصصی- رفتاری و اخذ نتایج معاینات پزشکی، مطابق با قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی (مقررات اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر) و بر اساس شرایط ذکر شده در این آگهی و دفترچه راهنما دعوت به همکاری نماید.

ثبت نام در آزمون ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ تا ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ می باشد.

برنامه زمان بندی برگزاری آزمون

برنامه زمان بندی برگزاری آزمون برنامه زمان بندی ثبت نام و برگزاری آزمون بصورت زیر می باشد.

ثبت نام در سامانه و اخذ شماره پرونده ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ تا ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
ویرایش اطلاعات ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ تا ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
مراجعه به سایت و دریافت کارت ورود به جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ تا ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
برگزاری آزمون کتبی ۱۳۹۹/۱۲/۰۱
در صورت تغییر زمان بندی برگزاری آزمون، مراتب از طریق سایت آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.

• مکان، ساعت و محل برگزاری آزمون (در بندرماهشهر، اهواز و تهران) در زمان دریافت کارت ورود به جلسه و از طریق سامانه فوق الذکر اعلام خواهد شد.

تبصره: الزم به ذکر است با توجه به شیوع ویروس کرونا، در صورت تغییر در محل و یا تاریخ برگزاری آزمون، مراتب در کارت ورود به جلسه و همچنین از طریق سامانه ثبت نام، اطلاع رسانی خواهد شد .

جدول نیروی انسانی مورد نیاز

نیازمندیهای نیروی انسانی شرکت براساس جدول شماره ۲ می باشد.

جدول شماره 2 : نیازمندیهای نیروی انسانی

تبصر ه ۱ : برای رشته های تحصیلی مورد نیاز ذکر شده در جدول شماره ۲، مدارک تحصیلی متقاضیانی که عنوان رشته تحصیلی آنها، بدون گرایش در دانشنامه یا گواهینامه موقت ذکر شده (به استثنای ردیف ۱۰) قابل پذیرش می باشد.

تبصره ۲ :متقاضیانی که براساس نیازمندی های اعالم شده با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، در آزمون ثبتنام می نمایند، ضروریست درصورت ورود به مرحله مصاحبه تخصصی – رفتاری، اصل و تصویر مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی خود را به همراه سایر مدارک مورد نیاز ارایه نمایند.

تبصره ۳ : برای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی )به استثنای دوره های مجازی و پردیس خودگردان( از دانشگاههای صنعتی شریف ، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، تهران، صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، عالمه طباطبایی، تربیت مدرس ، شهید بهشتی، شهید چمران اهواز، فردوسی مشهد ، شیراز، تبریز و نفت، یک نمره تقلیل در حداقل معدل کل، جهت ثبت نام مورد پذیرش می باشد.

شرایط عمومی

متقاضیان ثبت نام در آزمون میبایست شرایط عمومی زیر را دارا باشند.
۱ .تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛
۲ .التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
۳ .اعتقاد به دین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی؛
۴ .داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمانی و روانشناختی با تأیید پزشک متخصص طب کار؛
۵ .عدم سوء پیشینه و سابقه محکومیت کیفری؛
۶ .عدم اعتیاد به مصرف مواد مخدر؛
۷ .عدم اشتغال به کار به صورت رسمی، پیمانی و یا آزمایشی در سازمانهای دولتی و همچنین نداشتن تعهد خدمتی در سایر شرکت ها و سازمان ها؛

تبصره: چنانچه در هر مرحله از فرایند آزمون، مکاتبه ای از طرف شرکت ها و سازمانهای ذیربط مبنی بر دارا بودن تعهد خدمتی متقاضی شرکت در آزمون مطرح گردد، از ادامه روند ارزیابی و بکارگیری متقاضی ممانعت به عمل خواهد آمد.

۸ .عدم پذیرش و اشتغال بکار از طریق آزمون های استخدامی قبلی شرکت های تابعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس ؛

۹ .دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا داشتن کارت معافیت دایم غیرپزشکی برای متقاضیان مرد؛

تبصره ۱ :تاریخ ترخیص از خدمت وظیفه و یا صدور کارت معافیت دایم غیر پزشکی باید حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ (آخرین روز ثبت نام) باشد.

تبصره ۲ :متقاضیانی که از طریق بنیاد ملی نخبگان در حال گذراندن خدمت نظام وظیفه می باشند، براساس ضوابط مربوطه و با ارایه مکاتبه رسمی از بنیاد ملی نخبگان، ثبت نام آنها در آزمون امکانپذیر می باشد. این گروه از متقاضیان در صورت پذیرش در مرحله آزمون کتبی ، در صورتی می توانند در آزمون مصاحبه تخصصی – رفتاری شرکت نمایند که کارت پایان خدمت نظام وظیفه خود را در این مرحله ارایه نموده و یا به صورت مکتوب متعهد شوند کارت پایان خدمت خود را حداکثر ۴۵ روز پس از تاریخ برگزاری آزمون کتبی به مجری آزمون ارایه نمایند.

۱۰ .دارا بودن حداکثر ۳۳ سال سن (متولدین ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۶۶ به بعد) برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و حداکثر ۳۵ سال سن (متولدین ۲۳/۱۰ /۱۳۶۴ به بعد) برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (تا تاریخ ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۹۹ اولین روز ثبت نام ).

تبصره: حداکثر سن اعلام شده، برای تمامی مقاطع تحصیلی با احتساب خدمت نظام وظیفه منظور گردیده است.

۱۱ .دارا بودن دانشنامه یا گواهینامه موقت فراغت از تحصیل مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای کلیه متقاضیان مقاطع مختلف دانشگاهی، بدون ذکر کلمه معادل و ارزش استخدامی؛

تبصره ۱ :تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان می بایست حداکثر تا تاریخ ۰۴/ ۱۱/ ۱۳۹۹( آخرین روز ثبت نام) باشد.

تبصره ۲ :آخرین مدرک تحصیلی ارایه شده در زمان ثبت نام ملاک استخدام خواهد بود و شرکت هیچ گونه تعهدی نسبت به پذیرش و تعدیل مدارک تحصیلی بالاتر در طول دوران خدمت کارکنان را ندارد.

بدیهی است در صورتیکه متقاضیان استخدام، قبل از ثبت نام، مدارک تحصیلی بالاتری نسبت به مدرک ثبت شده در آزمون را داشته باشند، مدارک تحصیلی مورد نظر تحت هیچ شرایطی قابل پذیرش نمی باشد.

تبصره ۳ :دانشنامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور می بایست به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد.

امتیازات ویژه

۵-۱ .امتیاز متقاضیان بومی

برای متقاضیان بومی براساس شرایط زیر امتیاز ویژه منظور خواهد شد.

۱ شهرستان بندر ماهشهر و بخش مرکزی، بندر امام خمینی (سربندر)، چمران / امتیاز ویژه (ضریب امتیاز) ۱/۴
۲ سایر شهرستان های استان خوزستان / امتیاز ویژه (ضریب امتیاز) ۱/۱۵

۱ .امتیاز تخصیص داده شده به متقاضیان بومی صرفاً در مرحله آزمون کتبی (با ثبت اطلاعات بومی در سامانه الکترونیکی براساس مستندات موثق توسط متقاضی) منظور خواهد شد.

۲ .بومی به متقاضیانی اطلاق میشود که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند :
الف. محل تولد متقاضی، یکی از شهرستانهای استان خوزستان باشد .
ب. محل صدور شناسنامه متقاضی، یکی از شهرستانهای استان خوزستان باشد .
پ. متقاضیانی که محل اخذ مدرک تحصیلی مقطع دیپلم آنها یکی از شهرستان های استان خوزستان باشد.
ملاک شناسایی شهرستانهای مورد اشاره؛ بر اساس آخرین تقسیمات جغرافیایی کشور میباشد.

۵-۲ .سهمیه خانواده های معظم شهدا و ایثارگران

خانواده های معظم شهدا و ایثارگران در کلیه رشته های شغلی مورد نیاز به شرح زیر از سهمیه ویژه برخوردار خواهند شد:

۱ -بیست و پنج درصداز ظرفیت استخدامی به خانواده های معظم شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت، خواهر و برادر شهید تخصیص می یابد.

۲ -پنج درصد از ظرفیت استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها، همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان کمتر از بیست و پنج درصد و آزادگان کمتر از یکسال اسارت تخصیص می یابد.

تبصره ۱ :جهت استفاده از امتیاز تخصیص داده شده برای خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران ارائه کد ایثارگری و یا تأییدیه از بنیاد شهید و امور ایثارگران الزامی است.

تبصره ۲ :جهت استفاده از سهمیه برای رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها، ارایه مدرک معتبر از سازمان ها و نهادهای ذیربط مورد تأیید ستاد کل نیروهای مسلح در سطح شهرستان الزامی می باشد.

مراحل آزمون

مراحل برگزاری آزمون به شرح زیر می باشد:

۱ .این آزمون در دو مرحله برای گروه مشاغل مورد نیاز برگزار خواهد شد . در مرحله اول شرکت کنندگان از طریق آزمون کتبی عمومی و تخصصی مورد سنجش قرار می گیرند و براساس نتایج مرحله اول آزمون ۲/۵ برابر ظرفیت نیروی انسانی مورد نیاز در هر گروه شغلی به مرحله دوم جهت مصاحبه تخصصی- رفتاری دعوت خواهند شد و پس از انجام مصاحبه تخصصی – رفتاری متناسب با ظرفیت مورد نیاز، دارندگان بالاترین نمرات جهت انجام سایر مراحل اداری دعوت می گردند ، بدیهی است اسامی نفرات اعلام شده در این مرحله به منزله پذیرش قطعی محسوب نمیگردد؛

۲ .در آزمون کتبی به هر یک از داوطلبان، یک دفترچه حاوی سوال های عمومی و تخصصی داده خواهد شد ؛
۳ .کلیه دروس آزمون عمومی و تخصصی به صورت چهارگزینه ای می باشند.
ضمناً به ازای هر پاسخ غلط، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد ؛

۴ .نمره کل آزمون کتبی بر اساس ۵۰ درصد نمره آزمون عمومی و ۵۰ درصد نمره آزمون تخصصی محاسبه می گردد؛
۵ .محاسبه نمره نهایی هر داوطلب با درنظر گرفتن ضریب ۶۰ درصد برای مرحله آزمون کتبی (عمومی، تخصصی) و ضریب ۴۰ درصد برای مرحله مصاحبه تخصصی – رفتاری صورت می پذیرد؛

مواد آزمون

مواد آزمون کتبی (عمومی و تخصصی) براساس توضیحات ارایه شده در زیر می باشد:

۷-۱ .مواد آزمون کتبی عمومی مواد آزمون کتبی عمومی برای هریک از گروه های شغلی به شرح جدول شماره ۴ می باشد :

جدول شماره 4: مواد آزمون کتبی عمومی

۷-۲ .مواد آزمون کتبی تخصصی

مواد آزمون کتبی تخصصی برای هریک از گروه های شغلی مورد نیاز به شرح جدول شماره ۵ می باشد:

جدول شماره 5: مواد آزمون کتبی تخصصی
جدول شماره ۵: مواد آزمون کتبی تخصصی

تمامی دروس تخصصی دارای ضریب یک می باشند.

مراحل ثبت نام

مراحل ثبت نام در آزمون به شرح زیر می باشد.
۱ .مراجعه به وب سایت آزمون
۲.تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سامانه ذکرشده در بند یک؛
۳ .بارگذاری عکس ۴×۳ پرسنلی با زمینه سفید یا روشن؛

نکته ۱ : عکس پرسنلی به صورت تمام رخ، بدون عینک، کراوات و کاله گیس باشد ؛
نکته ۲ : عکس پرسنلی جدید بوده، در صورت هرگونه تغییر ظاهری و یا عمل جراحی منجر به تغییر در چهره به هر شکل ممکن، داوطلب می بایست نسبت به تهیه عکس جدید اقدام نماید ؛
نکته ۳ :عکس پرسنلی خواهران، با مقنعه و با رعایت حجاب کامل به شکلی که تمام صورت مشخص باشد ؛

۴ .بارگذاری تصویر تمام صفحات شناسنامه؛
۵ .بارگذاری تصویر کارت ملی؛
۶ .بارگذاری تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دایم غیر پزشکی؛
۷ .بارگذاری تصویر آخرین مدرک تحصیلی ؛

نحوه پرداخت وجه ثبت نام

داوطلبان در صورت دارا بودن شرایط الازم می توانند از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۹۹ تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۰۴ /۱۳۹۹/۱۱ جهت ثبت نام به سایت آزمون مراجعه و پس از بارگذاری، کنترل اطلاعات و واریز آنلاین مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ (سیصد هزار) ریال به عنوان هزینه ثبت نام، نسبت به اخذ شماره پرونده و دریافت نسخه چاپی اقدام نمایند .

موارد کلیدی مرتبط با ثبت نام و برگزاری آزمون

۱ .زمان دریافت اینترنتی کارت ورود به جلسه ازطریق سامانه ثبت نام در آزمون از روز شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ تا روز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ می باشد.
۲ .جهت جلوگیری از اتلااف وقت در هنگام ثبت نام، تصویر مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام را تهیه نموده و همچنین جهت واریز وجه ثبت نام از اطالعات مربوط به رمز پویا (اینترنتی) و cvv2 کارت بانکی و همچنین فعال بودن امکان خرید اینترنتی کارت بانکی خود اطمینان حاصل فرمایید.
۳ .ثبت نام زمانی تکمیل می شود که شماره پرونده از طریق سامانه به متقاضی اعلام گردد.

۴ .مسئولیت صحت ثبت اطلاعات در سامانه اینترنتی به عهده شخص متقاضی می باشد. بدیهی است چنانچه مغایرتی در مندرجات مدارک ارایه شده با شرایط آگهی و دفترچه راهنمای آزمون وجود داشته باشد از ادامه مراحل جذب متقاضی در هر مرحله جلوگیری به عمل خواهد آمد و متقاضی حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

نکته: به طور مکرر مشاهده گردیده افرادی که ثبت نام خود را از طریق کافی نت و یا از طریق شخص ثالث انجام می دهند ، در ورود اطلاعات و صحت آن دچار مشکل شده و در فرآیند شرکت داوطلب در آزمون اختالل جدی به وجود می آید . لذا ضروریست است در هنگام ثبت نام از ورود صحیح و کامل کلیه اطلاعات مورد نیاز مطابق با مشخصات فردی، اطمینان حاصل گردد.

۵ .همراه داشتن کارت ورود به جلسه و شناسنامه (کارت ملی) در روز برگزاری آزمون ضروری می باشد .
۶ .داوطلبان می بایست پس از اخذ کارت ورود به جلسه آزمون از طریق سامانه، نسبت به کنترل صحت مشخصات فردی، محل تولد و صدور شناسنامه، مدرک تحصیلی، معدل، سهمیه ایثارگری، شماره داوطلبی، شماره صندلی ، ساعت و محل برگزاری آزمون اطمینان حاصل نمایند.
۷ .به مدارک ناقص، مبهم، مخدوش یا ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکرات مهم

با توجه به اینکه صحت اطلاعات و مدارک ارایه شده متقاضیان شرکت در آزمون طی چند مرحله مورد ارزیابی قرار می گیرد، لذا توجه به موارد زیر الزامی است.

۱ .ثبت نام متقاضیان صرفاً از طریق سایت مذکور و به صورت اینترنتی بوده و نیازی به ارسال فیزیکی مدارک در این مرحله نمی باشد.
۲ .ثبت نام در آزمون صرفاً اینترنتی و براساس آگهی و دفترچه راهنمای آزمون مندرج در سامانه ثبت نام انجام خواهد شد .

۳ .جذب نیروی انسانی در شرکت بر اساس موفقیت متقاضیان در تمامی مراحل استخدامی مشتمل بر آزمون کتبی (عمومی و تخصصی)، مصاحبه تخصصی – رفتاری و معاینات پزشکی طب کار و … متناسب با برنامه های اجرایی شرکت می باشد و چنانچه متقاضیان در هر یک از مراحل فوق شرایط لازم را کسب ننمایند، موضوع ادامه مراحل استخدامی آنان منتفی خواهد گردید.

۴ .دریافت مدارک و اعلام نتایج در مرحله آزمون کتبی به منزله پذیرش نهایی داوطلب تلقی نخواهد شد و شرکت نسبت به انتخاب نیروهای مورد نیاز خود، پس از موفقیت در تمامی مراحل آزمون و انجام مراحل اداری اقدام خواهد نمود.

 .پذیرفته شدگان مکلف هستند، از تاریخی که شرکت اعلام خواهد نمود، در مراکز آموزشی و صنعتی به عنوان کارآموز/کارورز در منطقه ماهشهر حضور داشته باشند.

۶ .مدت زمان کارآموزی/ کارورزی حداقل ۶ ماه خواهد بود.
۷ .در طول دوره کارآموزی و کارورزی امکانات خوابگاهی به صورت مجردی ارایه خواهد شد.

۸ .حضور پذیرفته شدگان در مراکز کارآموزی و کارورزی براساس برنامه زمان بندی تعیین شده شرکت به صورت شبانه روزی می باشد.
۹ .در مدت زمان کارآموزی و کارورزی حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار به کارآموزان پرداخت خواهد شد و هیچ گونه مزایای دیگری اعم از حق ماموریت، حق جذب و مزایای جغرافیایی به داوطلب پرداخت نمی گردد.

۱۰ .محل کار کلیه پذیرفته شدگان واجد شرایط بعد از گذ راندن موفقیت آمیز دوره های کارآموزی و کارورزی، شرکت پتروشیمی بندرامام واقع در استان خوزستان، شهرستان بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی خواهد بود.

۱۱ .برنامه کاری تمامی نیروها پس از اتمام دوره کارآموزی و کارورزی بصورت ساکن – شاغل میباشد و شرکت هیچ گونه تعهدی جهت تامین مسکن و ارایه تسهیلات ودیعه مسکن را نخواهد داشت.

۱۲ .قرارداد کار پذیرفته شدگان نهایی در چارچوب قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی (مقررات کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی) خواهد بود.

۱۳ .پذیرفته شدگان آزمون مکلف می باشند قبل از شروع فرایند کارآموزی، نسبت به ارایه تعهد نامه محضری مبنی بر حداقل پنج سال خدمت در شرکت (به شرط تمدید قرارداد سالانه) اقدام نمایند .

۱۴ .بکارگیری و جذب پذیرفته شدگان آزمون مشروط به گذراندن موفقیت آمیز دوره کارآموزی و کارورزی خواهد بود.
۱۵ .پس از جذب و بکارگیری افراد واجد شرایط، ارایه سرویس ایاب و ذهاب صرفاً در مراکز تعیین شده شرکت در منطقه ماهشهر امکانپذیر خواهد بود.

۱۶ .با توجه به اینکه اصالت مدارک ارایه شده توسط شرکت استعلام خواهد شد، چنانچه در هر مرحله از رسیدگی، عدم صحت و اعتبار مدارک برای شرکت محرز گردد، در همان مقطع از ادامه همکاری افراد مورد نظر ممانعت به عمل خواهد آمد و مسئولیت این مورد بدون حق هرگونه اعتراض به عهده فرد متقاضی می باشد و شرکت در خصوص مطالبه خسارات وارده اقدام خواهد نمود.

۱۷ .کلیه مراحل اجرایی آزمون با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد.

۱۸ .هرگونه اطالعیه و تغییر درخصوص موارد مرتبط با آزمون صرفاً از طریق سایت آزمون اطلاع رسانی خواهد شد، لذا ضروریست متقاضیان شرکت کننده در آزمون اطلاعات مورد نظر را با مراجعه مکرر به سامانه، از طریق سایت مذکور دریافت نمایند .

۹ .ثبت نام متقاضیان در آزمون به منزله پذیرش کلیه مفاد آگهی آزمون ، ضوابط، مقررات و دستورالعمل های شرکت می باشد و حق هرگونه ادعایی درخصوص عدم اطلاع از مفاد آگهی و دفترچه راهنمای آزمون از متقاضی سلب می گردد.

۲۰ .متقاضیان می توانند در صورت داشتن هر گونه سوال از ساعت ۹ صبح الی ۱۵ عصر در روزهای غیر تعطیل با شماره تلفن های ۱۷-۶۴۵۴۵۵۱۶ -۰۲۱ تماس حاصل فرمایند و یا در تمام ساعات شبانه روز سوالات خود را به آدرس پست الکترونیکی mahchpe@aut.ac.ir ارسال نمایند.

برای دانلود دفترچه راهنمای آزمون (PDF) اینجا کلیک کنید
برای ثبت نام در آزمون اینجا کلیک کنید

۵ شهریور ۹۹ : دعوت به همکاری وزارت نفت در سیستان و بلوچستان

به منظور تأمین بخشی از نیازمندیهای شرکت های ملی گاز و پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مستقر در استان سیستان و بلوچستان از میان نیروی انسانی متخصص و شایسته، ایجاد بانک اطلاعاتی فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.

بدین منظور از کلیه دانش آموختگان واجد شرایط و علاقه مند دعوت می شود نسبت به درج مشخصات و اطلاعات درخواستی در «سامانه اطلاعاتی فارغ التحصیلان دانشگاهی» اقدام نمایند.

مهلت ثبت نام تا ۵ آذر ۹۹ می باشد.

شایان ذکر است، تأمین نیازهای نیروی انسانی به صورت غیر دائم برای سمت/وظایف خاص تخصصی در فرایند عملیات و یا طرحهای توسعه ای در استان سیستان و بلوچستان (از جمله شهرهای زابل، نیک شهر، چابهار و زاهدان) از میان داوطلبان موجود در بانک اطلاعاتی مذکور و از طریق انجام و ارزیابی روانشناختی و مصاحبه های فنی- تخصصی براساس نوع مشاغل مورد نیاز و نیز طی سایر مراحل و تشریفات بکارگیری نیروی انسانی طبق مقررات و ضوابط مجری در صنعت نفت انجام می شود.

نکته مهم: ثبت نام متقاضیان در بانک اطلاعاتی اشاره شده صرفاً جنبه جمع آوری اطلاعات داشته و هیچ تعهدی برای وزارت نفت جهت جذب ثبت نام کنندگان ایجاد نمی کند.

شرایط عمومی، سنی، تحصیلی و معدل و اختصاصی

شرایط عمومی، سنی، تحصیلی و معدل و اختصاصی متقاضیان دقیقا مشابه شرایط ذکر شده در دفترچه راهنمای بانک اطلاعاتی فارغ التحصیلان دانشگاهی (بخش های ۲ تا ۶) و سایر اطلاعیه های درج شده در پایگاه JAD.mop.ir می باشد.

رشته های تحصیلی مورد نیاز

کلیه فارغ التحصیلان مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاههای داخل و خارج از کشور در رشته و گرایش های تحصیلی مندرج در جدول ذیل که حائز شرایط عمومی و اختصاصی مذکور باشند مجاز به ثبت نام در سامانه خواهند بود:

رشته های تحصیلی مورد نیاز
رشته های تحصیلی مورد نیاز

تذکر بسیار مهم:

از آنجایی که تأمین نیازهای نیروی انسانی صرفاً برای استان سیستان و بلوچستان می باشد، لذا افرادی که براساس فرآیند یاد شده بصورت قرارداد مدت معین در مناطق مذکور بکارگیری می شوند، به هیچ وجه امکان جابجایی یا انتقال به سایر استانها/ مناطق را درطول خدمت نخواهند داشت.

نحوه ثبت نام

نحوه اعلام تمایل و علاقه مندی داوطلبان به ثبت اطلاعات خود در بانک اطلاعاتی جهت اشتغال در استان سیستان و بلوچستان به شرح ذیل می باشد:

• برای داوطلبانی که قبلا در پایگاه ثبت نام نموده اند:
ورود به پرونده شخصی خود (از طریق صفحه ثبت نام/ویرایش مشخصات) و انتخاب گزینه علاقه مندی به اشتغال در استان سیستان و بلوچستان در قسمت انتهایی صفحه مدرک تحصیلی

• برای داوطلبانی که تاکنون در پایگاه ثبت نام ننموده اند:
آماده سازی مدارک مورد نیاز سامانه و انجام مراحل ثبت نام و سپس انتخاب گزینه علاقه مندی به اشتغال در استان سیستان و بلوچستان در قسمت انتهایی صفحه مدرک تحصیلی

ضمنا مهلت ثبت نام، از تاریخ ۹۹/۶/۵ لغایت ۹۹/۹/۵ می باشد.

دانلود دفترچه راهنما
برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

۵ شهریور ۹۹: ابلاغ اجرای جدول حقوق بدو استخدام کارمندان صنعت نفت

اجرای جدول حقوق بدو استخدام و دوره کارآموزی کارمندان صنعت نفت از سوی وزیر نفت به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، در ابلاغیه بیژن زنگنه آمده است:

«بر اساس مصوبه مورخ ۹۹.۵.۷ شورای حقوق و دستمزد و در اجرای بند (۲) ماده (۱۸) آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارمندان رسمی/پیمانی صنعت نفت و جدول حقوق بدو استخدام و دوره کارآموزی منضم به آیین‌نامه مذکور، موارد زیر در خصوص نحوه اجرا از تاریخ ۹۹.۶.۱ برای کارمندان مشمول آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت ابلاغ می‌شود.

۱.حقوق پایه بدو استخدام کارمندان رسمی/پیمانی استخدامی از ۹۳.۱.۱ به بعد، به میزان مابه‌التفاوت جدول مجری و جدول پیوست آیین‌نامه (به‌روز شده تا سال ۹۹) تعدیل می‌گردد.

۲.به منظور حفظ تعادل نظام پرداخت و برقراری هم‌ترازی حقوق کارمندان رسمی/پیمانی بر اساس مجوز مورخ ۹۹.۵.۷ شورای حقوق و دستمزد، حقوق پایه سایر کارمندان که در تاریخ ۹۹.۶.۱ شاغل هستند، به میزان پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.

نظر به اینکه در مصوبه شورای حقوق و دستمزد، تامین اعتبار تعدیل مشمولین بند (۲) فوق صرفا در سقف و از محل سایر پرداخت‌های پرسنلی مجاز اعلام شده، لازم است برای سال ۹۹، اعتبار مورد نیاز برای اجرای بند ۲ از محل حذف اقلام نفت‌کارت (به جز کمک هزینه غذا) و کاهش ۹۰ درصد حق‌الزحمه بهره‌وری تامین شود».

نامه ابلاغ اجرای جدول حقوق بدو استخدام کارمندان صنعت نفت
نامه ابلاغ اجرای جدول حقوق بدو استخدام کارمندان صنعت نفت

۲۹ مرداد ۹۹: تسهیل شرایط ثبت‌نام کارکنان پیمانکاری نفت در سامانه جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت از موافقت وزیر نفت با درخواست کارکنان پیمانکاری مبنی بر تسهیل شرایط ثبت‌نام در سامانه اطلاعاتی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی خبر داد.

به گزارش نفت آنلاین به نقل از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، به دنبال درخواست تعداد کثیری از کارکنان پیمانکاری شاغل در فعالیت‌های مستمر و غیرپروژه‌ای درباره بهره‌مندی از شرایطی مشابه کارکنان قراردادی مدت‌موقت جهت ثبت‌نام در سامانه فارغ‌التحصیلان، بیژن زنگنه، وزیر نفت با این درخواست موافقت کرده است.

فرزین مینو در این باره گفت: تسهیلات جدید در زمینه «شرایط سنی» و «معدل» کارکنان پیمانکاری شاغل در فعالیت‌های مستمر و غیرپروژه‌ای به‌گونه‌ای در نظر گرفته شده است که تعداد بیشتری از همکاران، امکان ثبت‌نام در این سامانه را داشته باشند.

وی افزود: بر این اساس، حداکثر سن برای این همکاران، در مقطع کارشناسی ۴۰ سال و برای مقطع کارشناسی ارشد ۴۳ سال در نظر گرفته شده است، همچنین کارکنان پیمانکاری شاغل در فعالیت‌های مستمر و غیر پروژه‌ای، فارغ از نوع دانشگاه و با لحاظ شرط حداقل معدل به ترتیب ۱۴ و ۱۵ برای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و دارا بودن حداقل پنج سال سابقه کار، امکان ثبت‌نام در سامانه جذب را دارند.

براساس این گزارش، پیش از این و با موافقت وزیر نفت، تسهیلات یادشده برای کارکنان قراردادی مدت موقت نیز در نظر گرفته شده بود.

تسهیل شرایط ثبت‌نام در سامانه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، به‌منظور اجرای پروژه «ساماندهی وضع به‌کارگیری کارکنان شاغل در وزارت نفت از طریق الگوی نوین جذب نیروی انسانی» در دستور کار قرار دارد.

منبع: پایگاه خبری نفت و انرژی


۲۳ اردیبهشت ۹۹ : استخدام شرکت پتروشیمی هنگام و آپادانا خلیج فارس

با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد توسعه کیفیت و کمیت تولید محصولات پتروشیمی و کمک به خودکفایی ایران اسلامی؛ شرکت‌های پتروشیمی هنگام و آپادانا خلیج فارس، واقع در استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت دوم پتروشیمی‌های منطقه پارس؛ در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات شرکت‌های مورد نظر، از بین متقاضیان واجد شرایط سراسر کشور، و برای مقطع کاردانی، صرفاً متقاضیان بومی استان بوشهر و شهرستانهای پارسیان، لامرد و مهر (طبق تعریف بومی ذکرشده در بند ج) براساس جداول زیر،

نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای زمان بهره‌برداری؛ پس از کسب موفقیت در آزمون‌های کتبی (عمومی و تخصصی)، مصاحبه تخصصی و روانشناسی و اخذ نتایج معاینات پزشکی (برای برگزیدگان مشاغل ایمنی و آتش نشانی علاوه بر موارد ذکر شده اجرای آزمون آمادگی جسمانی) مطابق با قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی (مقررات اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارس) دعوت به همکاری ­نماید.

مهلت ثبت نام تا ۶ خرداد ماه میباشد.

تاریخ های مهم

شروع ثبت نام ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ لغایت ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
ویرایش اطلاعات ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ لغایت ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
مراجعه به سایت و دریافت کارت آزمون ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ لغایت ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
برگزاری آزمون ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
* مکان و ساعت برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد.

جدول نیروی انسانی مورد نیاز
جدول نیروی انسانی مورد نیاز

تبصره۱: برای نیازمندی های نیروی انسانی در مقطع کاردانی، صرفا متقاضیان بومی استان بوشهر و شهرستان های پارسیان، لامرد و مهر(طبق تعریف بومی ذکرشده در بند ج) مجاز به ثبت نام می‌باشند.

تبصره۲: برای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی از دانشگاه های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، تهران، صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، علامه طباطبایی، تربیت مدرس، شهید بهشتی، فردوسی مشهد، شیراز، تبریز و نفت یک نمره تقلیل درحداقل معدل کل، مورد پذیرش می باشد.

تبصره۳: متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی برای رشته شغلی آتشنشان راننده ملزم به ارایه گواهینامه رانندگی پایه یک معتبر در زمان ثبت نام می باشند.

شرایط عمومی

۱ .تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛
۲ .التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
۳ .اعتقاد به دین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی؛
۴ .داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمانی و روانشناختی با تأیید پزشک متخصص طبکار؛
۵ .عدم سوء پیشینه و سابقه محکومیت کیفری؛
۶ .عدم اعتیاد به مصرف مواد مخدر؛

۷ .عدم اشتغال به کار به صورت رسمی، پیمانی و یا آزمایشی در سازمانهای دولتی و همچنین نداشتن تعهد خدمتی در سایر شرکتها و سازمانها؛ ۸ .دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا داشتن برگ معافیت دائم قانونی غیر پزشکی برای متقاضیان مرد؛

تبصره ۱: تاریخ ترخیص از خدمت وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم قانونی غیر پزشکی باید قبل از تاریخ ۲۷/ ۰۲/ ۱۳۹۹ (اولین روز ثبت نام) باشد.
تبصره ۲: متقاضیان مرد دارای کسر خدمت سربازی، میبایست هنگام ورود اطلاعات، مدت خدمت سربازی را بدون در نظر گرفتن مدت کسر خدمت درج نمایند.

۹ .دارا بودن حداکثر ۳۲ سال سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی (فوق دیپلم) و حداکثر ۳۴ سال سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و حداکثر ۳۶ سال سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد؛ تا قبل از تاریخ ۲۷/ ۰۲/ ۱۳۹۹ (اولین روز ثبت نام).

تبصره ۱: حداکثر سن اعلام شده، برای تمامی مقاطع تحصیلی با احتساب خدمت نظام وظیفه منظور گردیده است.

۱۰ .دارا بودن دانشنامه یا گواهینامه موقت فراغت از تحصیل مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای کلیه متقاضیان مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی، بدون ذکر کلمه معادل و ارزش استخدامی. تبصره ۱ :تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان میبایست قبل از تاریخ ۲۷/ ۰۲/ ۱۳۹۹ (اولین روز ثبت نام) باشد.

تبصره ۲: آخرین مدرک تحصیلی ارایه شده در زمان ثبت نام ملاک استخدام خواهد بود و شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به پذیرش و تعدیل مدارک تحصیلی بالاتر در طول دوران خدمت کارکنان را ندارد.

تبصره ۳ : دانشنامه تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور بایستی به تایید وزارت علوم رسیده باشد.

۱۱ .برنامه کاری کلیه پذیرفته شدگان نهائی، در منطقه عسلویه به صورت ساکن – شاغل میباشد و شرکت هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین مسکن را نخواهد داشت.

امتیازات ویژه

امتیاز متقاضیان بومی
برای متقاضیان بومی براساس جدول زیر امتیاز ویژه منظور خواهد شد.

متقاضیان بومی امتیاز ویژه
شهرستانهای عسلویه، کنگان، دیر، جم از ضریب امتیاز ۱.۲ برخوردار خواهند شد.
سایر شهرهای استان بوشهر و شهرستانهای پارسیان، لامرد و مهر از ضریب امتیاز ۱.۱ برخوردار خواهند شد.

۱. امتیاز تخصیص داده شده به متقاضیان بومی صرفاً در مرحله آزمون کتبی منظور خواهد شد.

۲. بومی به متقاضیانی اطلاق میشود که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:
الف. متقاضیانی که محل تولد آنها، یکی از شهرستانهای استان بوشهر و یا شهرستانهای مهر، لامرد و پارسیان باشد.
ب. متقاضیانی که محل صدور شناسنامه آنها، یکی از شهرستانهای استان بوشهر و یا شهرستانهای مهر، لامرد و پارسیان باشد.
ج. متقاضیانی که محل اخذ مدرک تحصیلی مقطع دیپلم آنها یکی از شهرستانهای استان بوشهر و یا شهرستانهای مهر، لامرد و پارسیان باشد.

۳. ملاک شناسایی شهرستانهای مورد اشاره؛ بر اساس آخرین تقسیمات جغرافیایی کشور میباشد.

سهمیه خانواده های شهدا و ایثارگران:

خانواده شهدا و ایثارگران در کلیه رشته های شغلی به شرح زیر از سهمیه ویژه برخوردار خواهند شد:

۱ -۲۵ ٪ (بیسـت و پنج درصـد) از ظرفیت اسـتخدامی به خانواده های شـاهد، جانبازان و آزادگان، همسـر و فرزندان شـهدا و جانبازان ۲۵ ٪و بالاتر، همسر و فرزندان آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، خواهر و برادر شهید تخصیص می یابد.

۲ -۵ ٪ (پنج درصد) از ظرفیت استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها، همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ ٪و آزادگان کمتر از یکسال اسارت تخصیص مییابد.

تبصره ۱: جهت استفاده از امتیاز تخصیص داده شده برای خانواده های شهدا و ایثارگران ارائه کد ایثارگری و یا تأییدیه از بنیاد شهید و امور ایثارگران الزامی است.

تبصره ۲: جهت استفاده از سهمیه برای رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها، ارایه مدرک معتبر از سازمانها و نهادهای ذیربط مورد تأیید ستاد کل نیروهای مسلح در سطح شهرستان الزامی میباشد.

مراحل آزمون

۱ .این آزمون در سه مرحله برای رشته شغلی آتشنشان/ آتشنشان راننده و در دو مرحله برای سایر رشته های شغلی برگزار خواهد شد. در مرحله اول شرکت کنندگان از طریق آزمون کتبی عمومی و تخصصی مورد سنجش قرار میگیرند و براساس نتایج مرحله اول آزمون، ۲.۵ برابر ظرفیت استخدامی مورد نیاز به مرحله دوم جهت مصاحبه تخصصی و روانشناسی دعوت خواهند شد و پس از انجام مصاحبه متناسب با ظرفیت استخدامی، دارندگان بالاترین نمرات جهت انجام مراحل بعدی دعوت می گردند.

تبصره ۱: لازم به ذکر است جهت رشته های شغلی آتشنشان/ آتشنشان راننده، ۳ برابر ظرفیت استخدامی مورد نیاز به مرحله دوم و سوم دعوت می گردند.

۲ .در آزمون کتبی به هر یک از داوطلبان، یک دفترچه حاوی سوال های عمومی و اختصاصی داده خواهد شد.
۳ .کلیه دروس آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهارگزینه ای میباشند. ضمناً به ازای هر پاسخ غلط، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.

۴ .نمره کل آزمون کتبی بر اساس ۵۰ ٪نمره آزمون عمومی و ۵۰ ٪نمره آزمون اختصاصی محاسبه میگردد.

۵ .از متقاضیان رشته شغلی آتشنشان/ آتشنشان راننده، علاوه بر آزمون های کتبی (عمومی، تخصصی)، روانشناسی و مصاحبه تخصصی؛ آزمون آمادگی جسمانی نیز به عمل خواهد آمد و پذیرش متقاضیان منوط به کسب حداقل امتیاز آمادگی جسمانی می باشد.

۶ .محاسبه نمره نهایی با درنظر گرفتن ضریب ۶۰ درصد برای مرحله آزمون کتبی (عمومی، تخصصی) و ضریب ۴۰ درصد برای مرحله مصاحبه تخصصی و روانشناسی صورت می پذیرد.

مواد آزمون

۱ -مواد آزمون کتبی عمومی برای کلیه رشته های شغلی (متناسب با سطح مقاطع تحصیلی به صورت جداگانه) به شرح زیر میباشد:
– مهارت های هفتگانه فناوری اطلاعات (ICDL)……………. ضریب یک
– زبان و ادبیات فارسی…………………………………………………….. ضریب یک
– زبان انگلیسی عمومی……………………………………………………. ضریب یک
– هوش و توانمندی های ذهنی…………………………………………..ضریب یک

مواد آزمون کتبی

تخصصی مواد آزمون کتبی تخصصی براساس رشته های شغلی مورد پذیرش به شرح ذیل میباشد:

مواد آزمون کتبی
مواد آزمون کتبی استخدام شرکت پتروشیمی هنگام و آپادانا خلیج فارس

*توجه : تمامی دروس تخصصی دارای ضریب یک می باشند.

و- مراحل ثبت نام:

۱ .مراجعه به وب سایت آزمون
۲ .تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سایت مذکور.
۳ .ارسال عکس ۴×۳ پرسنلی با زمینه سفید یا روشن

نکته ۱ : عکس پرسنلی به صورت تمام رخ، بدون عینک، کراوات یا کلاه گیس باشد.

نکته ۲ : عکس پرسنلی جدید بوده، در صورت هرگونه تغییر ظاهری و یا عمل جراحی منجر به تغییر در چهره به هر شکل ممکن، داوطلب میبایست نسبت به تهیه عکس جدید اقدام نماید.

نکته ۳ : عکس پرسنلی خواهران، با مقنعه و با رعایت حجاب کامل به شکلی که تمام صورت مشخص باشد.

۴ .ارسال تصویر تمام صفحات شناسنامه.
۵ .ارسال تصویر کارت ملی.
۶ .ارسال تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم قانونی غیر پزشکی.
۷ .ارسال تصویر آخرین مدرک تحصیلی.

نحوه پرداخت وجه ثبت نام

داوطلبان در صورت دارا بودن شرایط لازم میتوانند از روز ۲۷/ ۰۲/ ۱۳۹۹ لغایت ساعت ۲۴ روز ۰۶/ ۰۳/ ۱۳۹۹ جهت ثبت نام به سایت آزمون مراجعه و پس از ارائه اطلاعات درخواستی و واریز آنلاین مبلغ (۰۰۰. ۳۰۰ سیصد هزار)ریال به عنوان هزینه ثبت نام، نسبت به اخذ کد رهگیری و دریافت نسخه کاغذی از اطلاعات ثبت نام خود اقدام نمایند.

نکات مهم در خصوص ثبت نام و برگزاری آزمون

۱ .زمان دریافت اینترنتی کارت ورود به جلسه از وب سایت آزمون از روز ۲۳/ ۰۳/ ۱۳۹۹ لغایت ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۹ میباشد.

۲ .ساعت و محل برگزاری آزمون (در تهران و بوشهر) در زمان دریافت کارت و از طریق سامانه فوق الذکر اعلام میگردد.

تبصره: لازم به ذکر است با توجه به شیوع ویروس کرونا، در صورت تغییر در محل و یا تاریخ برگزاری آزمون، مراتب در زمان صدور کارت شرکت در آزمون و همچنین از طریق سامانه ثبت نام، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

۳ .جهت جلوگیری از اتلاف وقت در هنگام ثبت نام، تصویر مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام را تهیه نموده و همچنین جهت واریز وجه ثبت نام از اطلاعات مربوط به رمز دوم (اینترنتی) و cvv2 کارت بانکی و همچنین فعال بودن امکان خرید اینترنتی کارت بانکی خود اطمینان حاصل فرمایید.
۴ .ثبت نام زمانی تکمیل می شود که شماره رهگیری از طریق سیستم به متقاضی اعلام گردد.

۵ .مسئولیت صحت ثبت اطلاعات در سایت اینترنتی به عهده شخص متقاضی میباشد. بدیهی است چنانچه مغایرتی در مندرجات مدارک ارائه شده با شرایط آگهی شرکت وجود داشته باشد از ادامه مراحل جذب متقاضی در هر مرحله جلوگیری به عمل خواهد آمد و متقاضی حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

نکته: به طور مکرر مشاهده گردیده افرادی که ثبت نام خود را از طریق کافینت و یا از طریق شخص ثالث انجام میدهند، در ورود اطلاعات و صحت آن دچار مشکل شده و در فرآیند شرکت در آزمون اختلال جدی به وجود می آید. لذا مقتضی است در هنگام ثبت نام از ورود صحیح و کامل کلیه اطلاعات خواسته شده برابر مشخصات داوطلب اطمینان حاصل نمایید.

۶ .همراه داشتن کارت ورود به جلسه و شناسنامه یا کارت ملی در روز برگزاری آزمون ضروری میباشد.

۷ .داوطلبان می بایست پس از اخذ کارت ورود به جلسه آزمون از طریق سایت، نسبت به کنترل مشخصات فردی خود، مدرک تحصیلی، معدل، سهمیه ایثارگری، شماره داوطلبی، شماره صندلی، ساعت و محل برگزاری آزمون اقدام نمایند.
۸ .به مدارک ناقص، مبهم، مخدوش یا ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکرات مهم:

۱ .ثبت نام متقاضیان صرفاً از طریق سایت مذکور و به صورت اینترنتی بوده و نیازی به ارسال مدارک نمیباشد.
۲ .به تقاضای ثبت نام اینترنتی متقاضیانی که پس از مهلت مقرر اقدام نمایند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳ .ثبت نام در آزمون صرفاً اینترنتی و براساس آگهی مندرج در سایت ثبت نامی انجام خواهد شد.

۴ .جذب نیروی انسانی در شرکت بر اساس موفقیت متقاضیان در تمامی مراحل استخدامی مشتمل بر آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی، روانشناسی و معاینات پزشکی طب صنعتی و علاوه بر آن برای متقاضیان رشته شغلی آتشنشان/ آتشنشان راننده، آزمون آمادگی جسمانی متناسب با برنامه های اجرایی شرکت میباشد و چنانچه متقاضیان در هر یک از مراحل فوق شرایط لازم را کسب ننمایند، موضوع ادامه مراحل استخدامی آنان منتفی خواهد گردید.

۵ .پذیرفته شدگان مکلف هستند، از تاریخی که شرکت اعلام خواهد نمود، در مراکز آموزشی و صنعتی به عنوان کارآموز/کارورز در منطقه ماهشهر/ عسلویه حضور داشته باشند.

۶ .مدت زمان کارآموزی/ کارورزی حداقل ۶ ماه خواهد بود، در طول دوره کارآموزی، کارآموزان از امکانات خوابگاهی به صورت مجردی بهره مند خواهند شد.

۷ .کارآموزان در مدت زمان کارآموزی/ کارورزی از حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار و مزایای بیمه تأمین اجتماعی برخوردار می باشند.
تبصره: در مدت زمان کارآموزی/ کارورزی هیچگونه مزایایی اعم از حق ماموریت، حق جذب و مزایای جغرافیایی محل کارآموزی پرداخت نمی گردد.

۸ .محل کار کلیه پذیرفته شدگان بعد از گذارندن موفقیت آمیز دوران کارآموزی در شرکت های پتروشیمی هنگام و آپادانا خلیج فارس واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه ( استان بوشهر) خواهد بود.

تبصره: تاریخ شروع کارآموزی کارکنان برای شرکت های پتروشیمی هنگام و آپادانا خلیج فارس همزمان نخواهد بود. انتخاب متقاضیان واجد شرایط جهت فعالیت در هریک از شرکت های مورد اشاره براساس سیاستها و برنامه های اجرایی جذب این شرکتها خواهد بود. ضمناً حق هرگونه انتخاب و اعلام تاریخ شروع کارآموزی با شرکت های مذکور می باشد.

۹ .برنامه کاری تمامی نیروها بصورت ساکن – شاغل میباشد و شرکت هیچگونه تعهدی در قبال تهیه مسکن و ارایه تسهیلات ودیعه مسکن را نخواهد داشت.

۱۰ .قرارداد کار پس از جذب واجدین شرایط، صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی (مقررات کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) خواهد بود.

۱۱ .پذیرفته شدگان نهایی بر اساس مراحل جذب نیرو مکلف هستند، تعهد کتبی مبنی بر پنج سال خدمت در شرکت (به شرط تمدید قرارداد سالانه) ارایه نمایند. لازم به ذکر است اشتغال به کار پذیرفته شدگان منوط به سپردن تعهد محضری خواهد بود.

۱۲ .با توجه به اینکه اصالت مدارک ارائه شده توسط شرکت استعلام خواهد شد، چنانچه در هر مرحله از رسیدگی، عدم صحت و اعتبار مدارک ارائه شده، برای شرکت محرز گردد، در همان مقطع از ادامه همکاری ممانعت به عمل خواهد آمد و مسئولیت این مورد بدون حق اعتراض به عهده فرد متقاضی بوده و شرکت در خصوص مطالبه خسارات وارده، اقدام خواهد نمود.

۱۳ .دریافت مدارک و پذیرفته شدن در آزمون کتبی به منزله پذیرفته شدن فرد تلقی نخواهد شد و شرکت نسبت به انتخاب نیروهای مورد نیاز خود، پس از موفقیت در تمامی مراحل آزمون اقدام خواهد نمود.

۱۴ .ثبت نام متقاضیان در آزمون استخدامی به منزله پذیرش کلیه مفاد آگهی آزمون استخدامی میباشد و حق هرگونه ادعایی درخصوص عدم اطلاع از مفاد آگهی از متقاضی سلب میگردد.

۱۵ .متقاضیان میتوانند در صورت داشتن هر گونه سوال از ساعت ۹ صبح الی ۱۵ عصر در روزهای غیر تعطیل با شماره تلفنهای ۲۳۴۱۵۴۱ -۰۶۱۵ تماس حاصل فرمایند و یا در تمام ساعات شبانه روز سوالات خود را به آدرس الکترونیکی mahchpe@aut.ac.ir ارسال نمایند.

توجه مهم: کاربران گرامی جهت مشاهده جدول نیروی انسانی مورد نیاز و جدول مواد آزمون اختصاصی فایل pdf زیر را مطالعه نمایید:

مشاهده متن کامل آگهی

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید


۲۲ فروردین ۹۹: آخرین تغییرات و شرایط ثبت نام کارکنان قرارداد مدت موقت و پیمانکاری در سامانه جذب وزارت نفت

پیرو اطلاعیه قبلی به آگاهی می رساند، با عنایت به تصمیمات متخذه،حداکثرسن داوطلبان قراردادی مدت موقت شاغل در صنعت نفت در مقطع کارشناسی ۴۰ سال و برای مقطع کارشناسی ارشد ۴۳ در نظر گرفته شده است.

بر این اساس کلیه کارکنان شاغل به صورت قراردادی مدت موقت در زیر مجموعه های صنعت نفت، در صورت دارا بودن حداقل ۵ سال سابقه کاری به صورت قرارداد مدت موقت و مدرک کارشناسی با حداقل ۱۴ و کارشناسی ارشد با حداقل معدل ۱۵ مرتبط با رشته ها و نیازهای سازمانی اعلام شده در سامانه، با رعایت سایر شرایط عمومی و اختصاصی و بهره مندی از تسهیلات سنی فوق، میتوانند نسبت به ثبت نام در سامانه اطلاعاتی فارغ التحصیلان دانشگاهی اقدام نمایند.

حسب تصمیمات متخذه تمامی کارکنان شاغل به صورت قرارداد مدت موقت در زیرمجموعه صنعت نفت درصورت دارا بودن حداقل ۵ سال سابقه کاری به صورت قرارداد مدت موقت و مدرک تحصیلی کارشناسی با حداقل معدل ۱۴ و کارشناسی ارشد با حداقل معدل ۱۵ مرتبط با رشته ها و نیازهای سازمانی اعلام شده در سامانه با رعایت سایر شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام می‌توانند نسبت به ثبت نام در سامانه اطلاعاتی فارغ التحصیلان دانشگاهی اقدام نمایند.

ضمناً درخصوص کارکنانی که قبلا نسبت به ثبت نام در سامانه اطلاعاتی فارغ التحصیلان دانشگاهی اقدام نموده بودند نیز امکان ویرایش اطلاعات جهت ثبت مشخصات اشتغال بکار به صورت قراردادی فراهم می باشد.

منبع: سایت وزارت نفت


۲۰ آبان ۹۸: تمدید مهلت ثبت نام و حذف مدرک زبان انگلیسی در سامانه اطلاعاتی فارغ التحصیلان دانشگاهی در وزارت شرکت نفت

به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت نام در سامانه اطلاعاتی فارغ التحصیلان دانشگاهی می رساند، شرط دارا بودن مدرک زبان انگلیسی برای داوطلبان فعلا در مرحله ثبت‌نام در سامانه حذف گردیده است و به پذیرفته شدگان نهایی مهلت داده می-شود تا طی دوره زمانی مشخص از زمان انعقاد قرارداد (حداکثر یکساله) نسبت به اخذ مدرک زبان انگلیسی با شرایط مورد نظر (شرایط اولیه مندرج در سامانه) اقدام نمایند.

لازم به ذکر است تجدید قرارداد با ایشان برای سال آتی منوط به ارایه مدرک زبان انگلیسی با شرایط مطروحه خواهد بود. ضمنا این سامانه تا تاریخ ۹۸/۹/۱۰ جهت ثبت نام متقاضیان علاقه مند و واجد شرایط فعال خواهد بود.

کانال تلگرامی همکارجو

منبع: سایت وزارت نفت


لینک‌های مفید مرتبط:

مشاهده اخبار استخدامی شرکت ملی نفت ایران سال ۹۸
مشاهده اخبار استخدامی شرکت ملی نفت ایران سال ۹۶ و ۹۷
مشاهده اخبار استخدامی آموزش و پرورش
مشاهده اخبار استخدامی دستگاههای اجرایی
مشاهده اخبار استخدامی وزارت بهداشت
مشاهده اخبار استخدامی سرباز امریه
صفحه اخبار استخدام نیروی انتظامی

کانال تلگرامی همکارجو

به این مقاله چند ستاره میدی؟
[۵ : امتیاز از مجموع ۱ : رأی]

محدثه رحمانی

در زندگی کاری‌م چالش های متفاوتی رو تجربه کردم. این چالش ها بقدری اهمیت دارند که تصمیم گرفتم به کارجوهای دیگه کمک کنم تا به روشی درست مسیرشون رو طی کنند.(اینستاگرام من : mystartups) سئوال یا دیدگاه مربوط به این مطلب رو میتونید پایین همین نوشته برای من بفرستید :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × سه =