استخدام سازمان بهزیستی

استخدام سازمان بهزیستی

۲۳ اردیبهشت ۹۹: فراخوان ثبت‌نام الکترونیکی از متقاضیان تأسیس مراکز خدمات بهزیستی ثبت نام الکترونیکی از متقاضیان حقیقی و حقوقی تاسیس مراکز خدمات بهزیستی(مثبت زندگی) از امروز ۲۲ اردیبهشت آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بهزیستی به عنوان یکی از نهادهای اصلی و تأثیرگذار در حوزه رفاه اجتماعی کشور و متولی ارتقای سلامت […]

بیشتر بخوانید