تعطیلات و مرخصی کارگران در قانون کار ایران

تعطیلات و مرخصی کارگران در قانون کار ایران

تعطیلات و مرخصی ها در قانون کار ایران شامل شرایط ذیل می‌باشد: ماده ۶۲ : روز جمعه ، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد. تبصره ۱- در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب ، برق ، اتوبوس رانی و یا در کارگاه هایی که حسب نوع یا ضرورت کار و […]

بیشتر بخوانید

قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن در قانون کار

قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن در قانون کار

تعریف قرارداد کار در قانون کار ایران چیست؟ قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.(ماده ۷) تبصره ۱- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر […]

بیشتر بخوانید

ساعت کاری و زمان استراحت و انواع کار در قانون کار ایران

ساعت کاری ، استراحت و انواع کار در قانون کار ایران

ساعت کاری در قانون کار ایران چگونه تعریف شده و مدت آن چقدر است؟ ساعت کار مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از […]

بیشتر بخوانید

تعاریف اولیه و اصول کلی قانون کار ایران

تعاریف و اصول اولیه قانون کار ایران

دانستن قوانین کاری هر کشوری برای مردم آن، آگاهی و دانایی از محیط و در نتیجه عکس العمل مناسب با شرایط پیش آمده را خواهد داشت. چه کارجو باشید و چه کارفرما ، نیاز است حداقل یکبار به این قوانین رسمی مراجعه کرده تا خود را برای مواقع پیش بینی نشده، آماده کنید. تیم تولید […]

بیشتر بخوانید