دریافت کلمه عبور


آگهی خود را تکمیل کنید

روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، اسفنديار چهاربند در خصوص جذب و استخدام پيماني در مشاغل آموزشي اين سازمان از طريق آزمون درسال ۱۳۹۷ اعلام كرد: در آزمون استخدامي سال۱۳۹۷ براساس نياز مناطق آم وزشي برای حدود ۷۰ خوشه شغلی مربوط به مشاغل آموزشي، تعداد ۱۷۳۶۸ نفر ، با رعايت ماده ۴۴ قانون مديريت خدمت كشور و درنظر گرفتن سهم يه هاي قانوني، بعد از طي مراحل آزمون به شرط گذراندن پودمان اول د وره مهارت آموزي، از تاريخ ا مهر ماه ۹۷ جذب آموزش و پرورش خواهند شد . پذیرفته شدگان نهایی مکلفند که مابقي دورة شايستگي معلمي را ،همزمان با اشتغال درمدارس در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی بگذرانند.