استخدام وزارت نیرو

استخدام وزارت نیرو

۱۱ اسفند ۹۹: اطلاعیه لغو آزمون استخدام شرکت­‌های مدیریت تولید برق (نیروگاه) در اهواز

آزمون استخدامی در شرکت‌های وابسته (نیروگاه‌ها) شرکت مادر تخصصی برق حرارتی در حوزه شهر اهواز، به دلیل شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا، آزمون فوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ صرفاً در شهر اهواز، برگزار نمی‌شود. تاریخ جدید برگزاری آزمون برای این دسته از داوطلبان متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق


۱۱ اسفند ۹۹: دریافت کارت آزمون استخدام شرکت­‌های مدیریت تولید برق (نیروگاه)

با آرزوی موفقیت برای تمامی همکارجویان گرانقدر به اطلاع میرسانیم؛ لینک دریافت کارت آزمون استخدامی شرکت­‌های مدیریت تولید برق (نیروگاه) فعال گردید. زمان برگزاری آزمون ۱۴ اسفند ۹۹ می باشد.

جهت دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق


۲۴ بهمن ۹۷: اعلام نتایج دو برابر ظرفیت دعوت به مصاحبه آزمون استخدام وزارت نیرو

با آرزوی تندرستی و سلامتی برای تمامی همکارجویان گرانقدر به اطلاع میرسانیم؛ نتایج دو برابر ظرفیت دعوت به مصاحبه شرکت های وابسته (غیردولتی) توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب شهری و مدیریت تولید برق (نیروگاه) سال ۱۳۹۷ و نحوه ارائه مدارک این داوطلبان برای سیر سایر مراحل استخدام اعلام گردید.

جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک نمایید

منبع: سایت سازمان سنجش


۲۱ بهمن ۹۹ : استخدام شرکت­‌های مدیریت تولید برق (نیروگاه) در سال ۹۹

شرکتهای مدیریت تولید برق (نیروگاه) در راستای تحقق اهداف و وظایف خود و به استناد مجوزهای استخدامی صادره و بر اساس موافقت مجمع عمومی شرکتهای وابسته (غیردولتی)، تعداد ۱۶۴ نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را، از طریق برگزاری آزمون استخدامی کتبی (عمومی و تخصصی)، مصاحبه و گزینش پس از کسب نمره حد نصاب، به ترتیب بالاترین نمرات اخذ شده در آزمون کتبی (عمومی و تخصصی) و مصاحبه، با شرایط مندرج در این آگهی، بصورت قراردادی استخدام می نماید.
مهلت ثبت نام تا ۲۸ بهمن ۹۹ تا ۳۰ بهمن ۹۹ می باشد.

شرایط عمومی

۱ . داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
۲ . التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳ . اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۴ . انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم برای آقایان
۵ . عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات
۶ . نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر
۷ . داشتن سلامت جسمانی، روانی و توانایی انجام کار
۸ . دارا بودن شرایط احراز شغل برای شغل محل مورد تقاضا

۹ . عدم منع قانونی برای استخدام و نداشتن تعهد خدمت به دیگر سازمانها و شرکتها (داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی و پیمانی دستگاههای اجرایی و یا کارکنان مدت معین/دائم شرکتهای وابسته (غیردولتی) زیر مجموعه صنعت آب و برق و یا بازخرید خدمت از دستگاهها یا شرکتهای مزبور باشند.)

۱۰. احراز صلاحیت های عمومی به تایید گزینش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه
۱۱. دارا بودن شرایط سنی مطابق دفترچه
۱۲. کسب حد نصاب نمره تعیین شده آزمون

شرایط اختصاصی

۱ -داشتن مدرک تحصیلی متناسب با مقطع، رشته و گرایش تحصیلی اعلام شده در جدول شماره ۱.

استخدام وزارت نیرو 1

۲- داشتن شرایط سنی به شرح زیر:

– حداکثر ۲۸ سال برای مقطع کاردانی (متولدین بعد از ۱۳۷۱/۱۲/۱۴)
– حداکثر ۳۰ سال برای مقطع کارشناسی (متولدین بعد از ۱۳۶۹/۱۲/۱۴)
تبصره ۱: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ فارغ التحصیلی، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه و سن داوطلبان،
روز برگزاری آزمون (۱۳۹۹/۱۲/۱۴) می باشد.

تبصره ۲ :مدت انجام خدمت سربازی، حداکثر به مدت ۲۴ ماه، به شرط ارائه تأییدیه معتبر از مراجع ذی صلاح به حداکثر سن افزوده می شود.
تبصره ۳ :در صورت داشتن سابقه کار مرتبط (مشروط به پرداخت حق بیمه)، تا سقف ۲ سال به حداکثر سن مجاز افزوده می شود.

ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﮔﻮاهی ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ داوﻃﻠﺒﺎن، ﻛﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ و ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪﻫﺎى ﻗﺎﻧﻮنی، ﺑﺎﻳﺴتی ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ روز ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن آﻣﺎده و ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻫﺎ در روز ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺪارک اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
۳- ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺪ ﺷﻐﻞ ﻣﺤﻞﻫﺎى ﻗﻴﺪ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ۲ ﺗﻌﻴﻴﻦ میﮔﺮدد.

امتیازات و سهمیه های قانونی

۱) امتیاز بومی بودن

۱-۱-نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و یک دهم (۱/۱) و بومی شهرستان با ضریب یک و دو دهم (۲/۱ ) در نمره مکتسبه آزمون کتبی لحاظ میگردد.

۱- ۲ – داوطلبان بومی (اعم از بومی استان یا شهرستان) متقاضی استخدام برای شغل محل های شرکت هایی که محل خدمت آنها در مرکز استان قرار دارند، صرفاً از امتیاز یک ویک دهم (۱/۱) برخوردار خواهند شد.
۳-۱- افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند، داوطلب بومی استان تلقی می گردند:

استان محل تولد داوطلب یا همسر وی، با استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
– همسر و فرزندان کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در دستگاه های اجرایی و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) و شرکتهای تابعه (دولتی) و وابسته (غیردولتی) زیر مجموعه وزارت نیرو که استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.

– داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یامتناوب در استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.

– داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.
– پدر، مادر و یا همسر داوطلب، حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.
۱ – ۴- افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند، داوطلب بومی شهرستان تلقی میگردند.

– شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی، با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
– همسر و فرزندان کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در دستگاه های اجرایی و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) و شرکت های تابعه (دولتی) و وابسته (غیردولتی) زیر مجموعه وزارت نیرو که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.

– داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.

– داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد
– پدر، مادر و یا همسر داوطلب، حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.

توجه: داوطلبان موضوع این بند، لازم است در صورت قرار گرفتن در فهرست سه برابر ظرفیت، مستندات و مدارک بومی بودن را به همراه سایر مدارک مورد نیاز در زمان بررسی مدارک و قبل از مصاحبه استخدامی که متعاقباً از سوی شرکت متقاضی استخدام اعلام خواهد شد، ارائه نمایند. بدیهی است عدم ارائه تاییدیه در موعد مقرر به منزله حذف از فرایند جذب در سهمیه مزبور میباشد.

۲) سهمیه ایثارگران

۱-۲- تا سقف سی درصد (۳۰%) از کل نیازهای استخدامی (در صورت کسب حد نصاب نمره لازم) به ایثارگران مشمول “قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران” به شرح زیر اختصاص مییابد که افراد واجد شرایط می بایست در آزمون شرکت نموده و در بین خود به رقابت بپردازند.
۲-۲- بیست و پنج درصد (۲۵%) از ظرفیت استخدامی به جانبازان، آزادگان فاقد شغل، همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، همسر و فرزندان آزادگان با مدت اسارت یک سال و بالای یک سال اسارت، پدر و مادر، خواهر و برادر شهید به ترتیب نمره مکتسبه اختصاص مییابد.

۳-۲- پنج درصد (۵% ) از ظرفیت استخدامی به رزمندگان (با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها)، همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت به ترتیب نمره مکتسبه اختصاص می یابد.
۴-۲- فرزندان ایثارگر همکار وزارت نیرو پس از کسب حد نصاب لازم، از ضریب ۳/۱ (یک ممیز سه دهم) در آزمون کتبی برخوردار میشوند و در سهمیه انتخابی (۲۵%یا ۵%) با سایر ایثارگران به رقابت می پردازند.

۲-۵ – مرجع صدور تاییدیه معتبر برای ایثارگران (جانبازان و آزادگان و فرزندان و همسران آنها، همسر و خانواده شهدا) بنیاد شهید و امور ایثارگران و برای رزمندگان، معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان خود، معاونت نیروی انسانی بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل، معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران می باشند. متقاضیان باید تاییدیه مربوطه را در روز بررسی مدارک ارایه نمایند. بدیهی است عدم ارائه تاییدیه در موعد مقرر به منزله حذف از فرایند جذب در سهمیه مزبور می باشد.

۳) سهمیه معلولین

۳-۱ – تا سقف سه درصد (۳%) ظرفیت استخدامی به معلولان عادی مشروط بر دارا بودن شرایط احراز شغل و برخورداری از توانایی جسمی متناسب با شغل مورد نظر به ترتیب نمره مکتسبه اختصاص می یابد.
۳-۲ -ارائه گواهی از سازمان بهزیستی و حسب مورد از مراجع ذیربط، برای معلولان عادی در زمان بررسی مدارک الزامی است.
جدول شماره ۳ توزیع سهمیه ها در مشاغل را نشان میدهد.

 امتیازات خاص

۱-۴- به منظور ایجاد و حفظ انگیزه در همکاران متخصص و متعهد صنعت آب و برق، ضرایبی در نمرات آزمون مشمولین زیر، پس از کسب حد نصاب لازم، لحاظ میگردد و سپس با مشمولین آزاد به رقابت میپردازند.

۲-۴- فداکاران صنعت و همچنین کارکنان صنعت آب و برق که به صورت مستقیم با حوزه ستادی، موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی/ شرکت های تابعه (دولتی) / وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو همکاری می نمایند در صورتیکه در حین مأموریت و یا حوادث ناشی از کار فوت نموده باشند و یا دچار ازکار افتادگی شوند، همسر یا یکی از فرزندان ایشان در صورت شرکت و قبولی و کسب حد نصاب لازم در آزمون، از ضریب ۱/۲ (یک و دو دهم) در آزمون کتبی عمومی و تخصصی برخوردار و با داوطلبان آزاد به رقابت خواهد پرداخت.

۳-۴- فرزند کارکنان شاغل و بازنشسته موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی و شرکتهای تابعه (دولتی) / وابسته (غیردولتی) زیر مجموعه وزارت نیرو که حداقل ۲۰ سال سابقه آخر خدمت آنان در صنعت آب و برق طی شده باشد، در صورت شرکت در آزمون (پس از کسب حد نصاب لازم) از ضریب ۱/۱ (یک ممیز یک دهم) در آزمون عمومی و تخصصی برخوردار و باداوطلبان آزاد به رقابت خواهد پرداخت.

تذکر: مرجع صدور تأییدیه برای بندهای فوق آخرین شرکت محل خدمت همکار و با ارائه سوابق بیمه تأمین اجتماعی قابل قبول می باشد.

مواد آزمون

به هر یک از داوطلبان، یک دفترچه سؤالات عمومی و یک دفترچه سؤال اختصاصی داده خواهد شد.
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین می شود:
۱- فناوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه ICDL)
۲- ریاضی و آمار مقدماتی
۳- زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش
۴- معارف اسلامی*
۵- زبان انگلیسی عمومی
۶- اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی
۷- هوش و استعداد شغلی

*– اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سؤالات معارف اسلامی معاف بوده و در اینصورت، نمره مکتسبه این داوطلبان براساس مجموع تراز شده سایر سؤالات محاسبه خواهد شد.

ب- مواد آزمون تخصصی برای هر یک از رشته های شغلی، در جدول شماره ۴ مشخص شده است.

استخدام وزارت نیرو 2

نحوه محاسبه ضرایب دروس و نمره کل

۱-۵-نمره کل دروس عمومی و دروس اختصاصی با ضریب یک (۱ )محاسبه خواهد شد.
۵-۲-حد نصاب لازم برای قبولی کسب ۵۰درصد نمره کل میباشد.
تبصره۱:ضریب مربوط به داوطلبان بومی، سهمیه ایثارگران و امتیازات مشمولین خاص فقط در نمره نهایی موثر است و در تعیین حدنصاب لحاظ نخواهد شد.

۳-۵-نمره نهایی پس از اعمال ضرایب مربوطه در نمره کل بدست می آید.
۴-۵-داوطلبان بر اساس نمره نهایی به میزان سه برابر ظرفیت در کد شغل محل با توجه به سهمیه مندرج در دفترچه برای انجام مراحل مصاحبه معرفی خواهند شد.
۵-۵-ملاک انتخاب قبول شدگان نهایی امتیازات آنان شامل ۷۰درصد از نمره نهایی(۵۰درصد آزمون تخصصی و ۲۰درصد آزمون عمومی و ) ۳۰ درصد امتیاز مصاحبه خواهد بود.
۵-۶-انتخاب قبول شدگان نهایی ، بترتیب بالاترین امتیاز مکتسبه با توجه به موارد مذکور در بند ۵-۵ و در هر یک از سهمیه ها خواهد بود.

زمان ثبت نام، برگزاری آزمون، اعلام نتایج و تطبیق مدارک

۱-۶-داوطلبان پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این آگهی میتوانند از روز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت۲۲ لغایت ساعت ۲۴ روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ از طریق سایت موسسه آموزشهای تخصصی صنعت آب و برق به آدرس اینترنتی موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق در آزمون ثبت نام نمایند.

تبصره۱:داوطلبان میبایست مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ریال (هفتصدهزار ریال) را به عنوان هزینه شرکت در آزمون ازطریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت نام (سامانه خرید کارت ثبت نام) پرداخت نمایند.

تبصره۲ : پس از ثبت نام و پرداخت هزینه، در صورت انصراف و یا عدم قبولی،وجه واریزی مسترد نمیگردد.
تبصره۳: پس از انجام کامل و دریافت کد رهگیری ضروری است،کلیه داوطلبان این کد را یادداشت نموده و در حفظ آن دقت نمایند.
تبصره۴:ارائه کارت ورود به جلسه آزمون(چاپ شده برروی کاغذ ) و کارت ملی یا شناسنامه عکس دار هنگام ورود به حوزه الزامی است؛ درغیر اینصورت از ورود داوطلب جلوگیری خواهدشد.

۲-۶-برگزاری آزمون، روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ و زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون به صــورت اینترنتی از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ لغایت روزچهارشــنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ازطریق وبســایت موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق انجام می گردد.

۳-۶- ملاک تعیین حوزه امتحانی داوطلبان، کد رشته محل انتخابی میباشد که در تقاضانامه درج خواهند نمود. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.

تبصره ۵: صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون، ابتدا توسط شرکت متقاضی استخدام مربوط و سپس به صورت متمرکز در شرکت مادرتخصصی ذیربط بررسی خواهد شد.
۴-۶ -رعایت پروتکلهای بهداشتی توسط داوطلبان، در زمان برگزاری آزمون الزامی است.

۵-۶-نتایج و قبول شدگان در آزمون (سه برابر ظرفیت نهایی پذیرفته شده) روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ از طریق وبســایت موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق اعلام می گردد.
۶-۶-زمان تطبیق مدارک و سایر مراحل همزمان با اعلام نتایج تعیین خواهد شد.

تبصره۱: کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و گواهی فراغت از تحصیل کلیه داوطلبان بایستی تا روز برگزاری آزمون آماده و صادر شده باشد.
تبصره۲: اصل و تصویر مدارک پذیرفته شدگان شامل: مدرک تحصیلی، شناسنامه، کارت ملی، مدرک وضعیت نظام وظیفه و عکس ۴*۳ به تعداد ۳ عدد و مدارک اثبات بومی بودن که در شـرایط ثبت نام قید گردیده اسـت، حداکثر ۵ روز پس از اعلام نتایج آزمون کتبی می بایسـت ارایه گردد و عدم ارائه مدارک فوق الذکر در مهلت مقرر به منزله انصراف وی تلقی خواهد شد. محل تحویل مدارک متعاقباً از طریق وب سایت (موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق) اعلام میگردد.

۶-۷-پذیرفته شدگان ۳ برابر ظرفیت پس از تطبیق و تکمیل پرونده طی برنامه زمانی وارد فرآیند مصاحبه می شوند.

راهنمای ثبت نام

۷-۱- داوطلبان پس از ورود به سایت آزمون، ابتدا باید اقدام به خرید کارت ثبت نام از طریق سامانه مربوطه نمایند و پس از خرید کارت، با توجه به شماره سریال ۱۴ رقمی که در اختیار ایشان قرار میگیرد، اقدام به ثبت نام نمایند.
تبصره ۱: خرید کارت به منزله ثبت نام نهایی نمیباشد و داوطلبان باید مراحل ثبت نام را به طور کامل انجام دهند.
۷-۲- از تایپ لاتین اطلاعات خودداری نمایید.
۷-۳- هنگام درج اطلاعات، کلید Caps Lock صفحه کلید خاموش باشد.
۷-۴- از زدن کلید Enter در هنگام درج اطلاعات خودداری نموده و برای جدا کردن کلمات از یکدیگر از کلید فاصله (Space) استفاده نمایید.
۷-۵- تکمیل اطلاعات کلیه فیلدها الزامی است.
۷-۶- کد ملی خود را به صورت کامل (با درج صفر) و بدون خط تیره وارد نمایید.
۷-۷- برای الصاق عکس، از فایل اسکن شده عکس پرسنلی ۴×۳ (تمام رخ، زمینه روشن و جدید)، با فرمتjpg و با حجم حداکثر ۷۰ کیلوبایت استفاده نمایید. عکسهای غیر پرسنلی ارسالی به هیچ وجه مورد قبول نخواهد بود.
اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۳۰۰*۲۰۰ پیکسل و حداکثر ۴۰۰*۳۰۰ پیکسل باشد.
تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تبصره ۱: اسکن عکس از روی کارتهای شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و …) قابل قبول نمیباشد و داوطلبان لازم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.
تبصره ۲: عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.

تبصره ۳: درصورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب میگردد.
تذکر مهم: با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمونهای قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام میشود، رخ داده است، تاکید میگردد که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
۸-۷ – در انتهای فرم ثبت نام، فیلد مربوط به شماره بازیابی که از نوع عددی و ۵ رقمی میباشد را به دلخواه تکمیل و آن را یادداشت نمایید. در صورت فراموش کردن شماره رهگیری ثبت نام، با استفاده از این شماره به همراه کد ملی و شماره شناسنامه میتوانید شماره رهگیری خود را بازیابی نمایید. لذا تا پایان مراحل آزمون از این شماره کاملاً مراقبت نمایید.
۹-۷- پس از تکمیل اطلاعات، شماره رهگیری ارائه شده را یادداشت نمایید. ضمناً امکان چاپ اطلاعات نیز وجود دارد.

سایر موارد

۱-۸- در هر یک از رشته های شغلی امتحانی (مشخص شده در جداول نیازهای استخدامی) صرفاً فارغ التحصیلان همان رشته، گرایش و مقطع می توانند شرکت کنند و پذیرش دیگر رشته ها یا گرایش ها و یا مقطع بالاتر یا پایین تر امکان پذیر نمی باشد. در مورد رشته های تحصیلی که گرایش ذکر نگردیده است، منظور رشته تحصیلی بدون گرایش می باشد.

۲-۸- پذیرش داوطلبان با توجه به مقطع، رشته و گرایش تحصیلی ذکر شده در هنگام ثبت نام صورت می پذیرد.
مسئولیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارک مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.
۳-۸- در این آزمون، هر داوطلب می تواند صرفاً برای یک شغل محل در یک شرکت ثبت نام نماید.

۴-۸- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارایه ناقص مدارک بر عهده داوطلب می باشد و چنانچه در هر کدام از مراحل امتحان، مصاحبه و جذب، محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع ارائه نموده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، قبولی ایشان ملغی بوده همچنین به لحاظ طولانی نمودن فرآیند استخدام، اقدام لازم طبق قوانین و مقررات به عمل خواهد آمد.

۵-۸- به داوطلبان توصیه می شود که شخصاً اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع ثبت نام اینترنتی، آگهی، نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز را دقیقاً مطالعه نمایند. درصورت ایجاد هرگونه تغییر در کلیه جزئیات مربوط به مراحل برگزاری آزمون، اطلاع رسانی لازم از طریق پایگاه اینترنتی شرکت­‌های مدیریت تولید برق (نیروگاه) به عمل خواهد آمد. ضمناً پیگیری مراحل بعدی مانند دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، آگاهی از زمان و مکان برگزاری آزمون الزامی بوده و مسئولیت آن به عهده داوطلب می باشد.

۶-۸- داوطلبان گرامی جهت سهولت در فرایند ثبت نام بهتر است ثبت نام را به روزهای آخر موکول ننمایند و در صـورت وجـود اشکال در مراحل ثبت نام، مانند واضح نبودن عـکس ارسالی و یا سایر موارد اصـلاحی، بعد از ثبت اطلاعات خود، در اسرع وقت مجـدداً به صـفحه ثبت نام خود مراجعه نموده تا از وضـعیت تایید اطلاعات اطمینان حاصل نماید.
۷-۸- افرادی که حائز بالاترین نمرات آزمون شده باشند، سه برابر ظرفیت به عنوان پذیرفته شدگان آزمون کتبی (عمومی و تخصصی) تعیین و اعلام خواهند شد.
۸-۸- قبولی د رآزمون کتبی به هیچ وجه به منزله بکارگیری قطعی نمی باشد بلکه قبولی نهایی پس از پذیرش در آزمون کتبی (عمومی و تخصصی) و کسب حدنصاب نمره مصاحبه و انجام مراحل بعدی شامل معاینات پزشکی و اخذ عدم سوء پیشینه از مراکز ذیصلاح میباشد. لازم به تاکید است احراز صلاحیت های عمومی با تایید گزینش نهایی از بین داوطلبان واجد شرایط انجام خواهد شد.

۹-۸- پذیرفته شدگان نهایی می بایست آمادگی خدمت و اشتغال به کار در هر یک از شهرهای استان حوزه فعالیت شرکت مورد نظر که در جداول نیازهای استخدامی تعیین شده است را داشته باشند.
۱۰-۸- در صورت وجود هر گونه ابهام در ساعت اداری باشماره ۴۴۱۷۱۹۶۱-۰۲۱ داخلی ۱۴۹ تماس حاصل نمایید.

توجه مهم:

برای مشاهده سایر اطلاعات و شرایط شرکتهای مدیریت تولید برق (نیروگاه) سایر اطلاعات و شرایط آزمون در سال ۹۹ فایلهای PDF زیر را مطالعه نمایید:

برای دانلود دفترچه راهنمای آزمون اینجا کلیک کنید

توجه: مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است.

برای مشاهده متن آگهی در سایت اصلی صنعت آب و برق اینجا کلیک کنید


۸ آذر ۹۹ : دعوت به همکاری مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق گیلان

شرکت توانیر در راستای راهبرد شایسته‌گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، از متخصصین داوطلب واجد شرایط برای همکاری در سمت «مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام تا ۱۶ آذر ۹۹ می باشد.

ب) شرایط احراز پست مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

برخورداری از صلاحیت‌های عمومی انتصاب بر اساس قوانین، مقررات و ضوابط ذیربط
کارمند دائم یا مدت‌معین شرکت‌های توزیع نیروی برق، کارمند رسمی یا پیمانی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضای هیئت علمی در رشته‌های فنی و مهندسی از دانشگاه‌های معتبر و نخبگان شاغل در سطح مدیریت میانی و ارشد دارای گواهی از بنیاد ملی نخبگان

دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از مقاطع و رشته‌های تحصیلی فنی و مهندسی ترجیحاً مهندسی برق
حداکثر سن ۵۵ سال

دارا بودن حداقل ۱۵ سال سابقه خدمت مرتبط در بخش برق و حداقل ۸ سال سابقه مدیریت در سطح مدیریت میانی و یا ارشد
* کارکنان شاغل در وزارت نیرو و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه که دارای شرایط احراز این سمت باشند در اولویت‌ قرار دارند.

ج) شایستگی‌های عمومی و اختصاصی مورد انتظار

مهارت فنی (دانش و معلومات حرفه‌ای): دانش و تخصص، تجربه و فعالیت‌های حرفه‌ای، آگاهی محیطی و سازمانی
مهارت ادراکی: تفکر تحلیلی و حل مسئله، تفکر و اقدام استراتژیک، خلاقیت و نوآوری، قضاوت و تصمیم‌گیری
مدیریت کارکنان: مربیگری و هدایت (پرورش و توانمندسازی کارکنان)، ایجاد انگیزه و نفوذ بر دیگران، مشارکت‌جویی و تیم‌سازی، تفویض اختیار، حل تعارض و اختلافات

مدیریت سازمان: قاطعیت، برنامه‌ریزی و سازماندهی، نظارت و کنترل و بهبود کیفیت
اصول اخلاقی: اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری و روحیه خدمت
شخصیت سازمانی: تحول‌گرایی حرفه‌ای و پیشرفت‌گرایی، خوداثربخشی، ثبات هیجانی و تسلط بر خود،‌ انعطاف‌پذیری
مهارت‌های ارتباطی: ارتباط کلامی و ارائه رسمی، همکاری و کار گروهی، شنود مؤثر و همدلی، ایجاد ائتلاف و حفظ شبکه‌های ارتباطی
مهارت کسب و کار: شم اقتصادی، مذاکره و متقاعدسازی، مشتری‌مداری

د ) مدارک مورد نیاز

نامه روکش فرم درخواست شامل متنی با حداکثر ۸۰۰ کلمه که توضیح دهد ویژگی‌ها و توانمندی‌های متقاضی چگونه با نیازمندی‌های پست مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان متناسب است.
تکمیل فرم درخواست
رزومه مدیریتی (حداکثر دو صفحه)
اطلاعات کامل تماس
* سایر مدارک لازم متناسب با اطلاعات فرم تکمیل‌شده در مراحل آتی اخذ خواهد شد.

توجه:

تکمیل فرم درخواست و ارسال مدارک صرفاً از طریق سایت امکان‌پذیر است.
ارزیابی شایستگی‌های (عمومی- اختصاصی) متقاضیان توسط کمیته بررسی صلاحیت‌ها و بر اساس معیارها و امتیازدهی به متقاضیان انجام خواهد گرفت.
حقوق و مزایا براساس ابلاغیه‌های وزارت نیرو و درجه شرکت تعیین و برقرار می‌گردد.
حضور مستمر مدیرعامل در استان و سکونت خانواده وی در محل خدمت الزامی می‌باشد.
ثبت درخواست و طی فرآیند متقاضیان تا حصول نتیجه نهایی هیچگونه تعهدی را برای وزارت نیرو ایجاد نخواهد کرد.

برای مشاهده متن کامل آگهی مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق گیلان اینجا کلیک نمایید


۳ آذر ۹۹ : دعوت به همکاری مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق زاهدان

شرکت توانیر در راستای راهبرد شایسته‌گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، از متخصصین داوطلب واجد شرایط برای همکاری در سمت «مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق زاهدان» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام تا ۱۶ آذر ۹۹ می باشد.

شرایط احراز:

۱- برخورداری از شرایط عمومی انتصاب شامل :

– تابعیت جمهوری اسلامی ایران
– برخورداری از سلامت جسمی و روانی
– احراز صلاحیت اعتقادی و رفتاری برای انتصاب
– استخدام رسمی، پیمانی و مدت معین سازمان ها یا شرکتهای دولتی
– دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی فنی و مهندسی (ترجیحا مهندسی برق، مهندسی مکانیک ، مهندسی صنایع)، مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی
– دارا بودن حداقل ۸ سال سابقه خدمت دولتی
– دارا بودن ۶ سال تجربه مدیریتی در سطح مدیریت میانی شامل: مدیر امور/دفتر، معاون مدیرکل، مدیرکل ، معاون مدیرعامل و پست های همتراز در صنعت مربوطه
– افراد دارای سوابق عضویت در هیات مدیره شرکتهای مرتبط، در اولویت می باشند.
– گذراندن دوره های آموزشی مدیریتی
۲. عدم عضویت در هیات مدیره سایر شرکتها پس از انتصاب
۳. کارکنان شاغل در وزارت نیرو و شرکت¬های زیرمجموعه که دارای شرایط احراز این پست باشند در اولویت قراردارند.
۴.در شرایط مساوی اولویت با افراد بومی است.

شایستگی های عمومی مورد انتظار:

مهارت کسب و کار: شناخت صنعت تولید نیروی برق ، شناخت شیوه های تامین مالی، شناخت جهت گیری ها و استراتژی های هلدینگ ، برخوردار از بینش مالی و اقتصادی مبتنی بر تحلیل هزینه – فایده، درک مفاهیم مرتبط با اقتصاد برق، اصول و قوانین شرکت داری ،

مهارت فنی(دانش و معلومات حرفه ای): دانش و تخصص،‌ تجربه و فعالیت های حرفه ای،‌ آگاهی محیطی و سازمانی، تسلط بر کارخود

مهارت ادراکی: درک اهداف و استراتژی های شرکت برق حرارتی، تفکر تحلیلی و حل مساله،کلان نگر و پرهیز از بخشی نگر بودن، خلاقیت و نوآوری

مهارت ارتباطی: داشتن بیان روشن و شفاف، درک مواضع طرف مقابل و تعامل با سایر بخشها، برخوردار از روحیه ارتباط موثر و مفید خارج سازمانی جهت تحقق منافع شرکت، شنود موثر و همدلی

رهبری و مدیریت کارکنان:‌ داشتن روحیه پرورش و توانمند سازی کارکنان، ترغیب به حضور کارکنان در برنامه های توسعه ای و آموزشی، مشارکت جویی و تیم سازی و روحیه کار گروهی ، اعتماد و تفویض اختیار¬ ، داشتن روحیه جانشین پروری

رهبری و مدیریت سازمان: تصمیم¬گیری قاطعانه بر اساس اصول منطقی و اطلاعات روشن،‌ توانایی انتخاب بهترین راه حل بعد از بررسی راه حلهای مختلف، توانایی اتخاذ تصمیم سخت در شرایط ابهام و عدم اطمینان، داشتن روحیه ریسک پذیری و عدم محافظه کارانه عمل کردن، برخوردار از رویکردی منظم و هدفمند(برنامه ریز و سازماندهی)، قانون مدار و پاسخگو، حل تعارض و اختلاف

اصول اخلاقی و شخصیت سازمانی: پیش قدم در پذیرش مسئولیت کارهای سخت، داشتن روحیه خدمت و اخلاق حرفه¬ای¬، داشتن روحیه انعطاف پذیری در شرایط متفاوت، ثبات هیجانی و تسلط برخود ، وجدان کاری

مدارک مورد نیاز:

۱- نامه درخواست شامل متنی با حداکثر ۸۰۰ کلمه که توضیح دهد ویژگی‌ها و توانمندی‌های متقاضی چگونه با نیازمندی‌های سمت مدیرعاملی شرکت تولید نیروی برق زاهدان متناسب است.
۲- تکمیل فرم درخواست
۳- ارایه برنامه مدیریتی برای پست مورد نظر (حداکثر یک صفحه)
۴- ارایه توضیحات مربوط به روشهای خلاقانه و نوآوری برای پیشبرد برنامه های خود(حداکثر یک صفحه)
۵- رزومه مدیریتی و علمی حداکثر ۳ صفحه
۶- اطلاعات کامل تماس
سایر مدارک لازم متناسب با اطلاعات فرم تکمیل شده در مراحل آتی اخذ خواهد شد

توجه:

۱- ارزیابی شایستگی‌های (عمومی- اختصاصی) متقاضیان توسط اعضاء کارگروه بررسی شایستگی‌ها و براساس معیارها و امتیازدهی متقاضیان انجام خواهد گرفت.

۲- حقوق و مزایای مدیرعامل مطابق با ضوابط و مقررات حقوق و دستمزد و درجه‌بندی شرکت‌ تعیین و برقرار می‌گردد.
۳- حضور مستمر مدیرعامل در استان و سکونت خانواده وی در محل خدمت، الزامی است.
۴- ثبت درخواست و طی فرآیند متقاضیان تا حصول نتیجه نهایی هیچگونه تعهدی را برای شرکت مادر تخصصی برق حرارتی ایجاد نخواهد کرد.

جهت مشاهده متن کامل آگهی مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق زاهدان اینجا کلیک نمایید


۱ خرداد ۹۸: اعلام نتایج آزمون استخدام وزارت نیرو در سال ۹۷

با آرزوی موفقیت برای تمامی همکارجویان گرانقدر به اطلاع میرسانیم؛ نتایج آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) توزیع نیروی برق و مدیریت تولید برق (نیروگاه) مورخ ۲۶ مهر ۹۷ اعلام گردید.

بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون استخدامی مورخ ۹۷/۰۷/۲۶ شرکت های وابسته (غیردولتی) توزیع نیروی برق و مدیریت تولید برق می رساند که نتایج آزمون برای داوطلبانی که مرحله مصاحبه علمی را طی نموده اند براساس یک برابر ظرفیت پذیرش، اعلام و از روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۰۱ در سایت این سازمان سنجش قرار می گیرد.

لذا مقتضی است پذیرفته شدگان به منظور طی سایر مراحل قبل از استخدام (بررسی صلاحیت های عمومی، گواهی عدم سوء پیشینه، آزمایشات و معاینات پزشکی و ….) پس از تماس از سوی شرکت متقاضی استخدام به نشانی شرکت مربوطه مراجعه نمایند.

ضمناً نتایج آزمون داوطلبان شرکت کننده در سهمیه های آزاد و ایثارگر برخی از شغل محلهای شرکت های وابسته (غیردولتی) توزیع نیروی برق و همچنین کلیه کدرشته محل های شرکت آب و فاضلاب شهری متعاقباً اعلام می گردد.

ضمناً درخاتمه اضافه می نماید داوطلبان گرامی براساس مشاهده نتیجه آزمون درصورت هرگونه سوال یا اعتراض می توانند حداکثر تا تاریخ ۹۸/۰۳/۳۱ درخواست خود را صرفاً به صورت کتبی به شرکت متقاضی استخدام، اعلام نمایند. بدیهی است نتیجه رسیدگی نیز از طریق شرکت متقاضی استخدام دریافت خواهد شد.

برای مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک کنید


۳۰ بهمن ۹۸: اطلاعیه زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدام وزارت نیرو

امور اداری وزارت نیرو، طی اطلاعیه‌ای از معرفی‌شدگان هفتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی (وزارت نیرو) خواست تا بر اساس جدول زمانبندی مشخص شده، برای انجام مصاحبه استخدامی در حوزه ستادی این وزارتخانه حضور یابند.

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
«پیرو اطلاعیه مورخ ۹۸/۱۰/۱۵ بدینوسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که بر اساس اطلاعیه مذکور و نتایج مندرج در سایت سازمان سنجش جهت بررسی مدارک به وزارت نیرو معرفی گردیده و مدارک و اطلاعات خوداظهاری آنها مورد بررسی و تایید قرار گرفته است می‌رساند: ضمن توجه به نکات ذیل برابر جدول زمانبندی مشخص شده جهت انجام مصاحبه استخدامی در حوزه ستادی وزارت نیرو حضور یابند.

۱- حضور کلیه افراد راس ساعت در روز مصاحبه الزامی می‌باشد. بدیهی است عدم حضور افراد به منزله انصراف تلقی می‌گردد.

۲- احراز هویت داوطلبین تنها با ارائه اصل کارت ملی یا شناسنامه صورت می‌پذیرد.
۳- همراه داشتن اصل مدارک و مستندات مربوط به سوابق پژوهشی(تالیف کتاب، ترجمه مقاله، طرح و …) در روز مصاحبه الزامی می‌باشد.

۳- مصاحبه تخصصی به‌صورت حضوری و سوالات در حوزه شغلی و مهارتی(IT و زبان انگلیسی) و روانشناختی است.
مکان: ابتدای بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی( نیایش)- روبروی درب جنوبی پارک ملت، ساختمان حوزه ستادی وزارت نیرو»

برنامه زمانبندی مصاحبه تخصصی با معرفی شدگان سه برابر ظرفیت آزمون وزارت نیرو - آبان 98
برنامه زمانبندی مصاحبه تخصصی با معرفی شدگان سه برابر ظرفیت آزمون وزارت نیرو – آبان ۹۸

منبع: سایت وزارت نیرو


۵ آذر ۹۸ : آگهی جذب سرباز امریه در وزارت نیرو

وزارت نیرو برای اعزام نوبت اول اسفندماه ۹۸ از طریق اعلام عمومی سرباز وظیفه (امریه) می‌پذیرد.

به‌گزارش ایلنا از وزارت نیرو، به‌منظور ایجاد فرصت برابر و رعایت عدالت برای تمامی مشمولان وظیفه، متقاضیان امریه سربازی می‌توانند از طریق سامانه امریه سربازی برای اعزام نوبت اول اسفندماه ۹۸ از یکم تا ۳۰ آذر ماه اقدام کنند.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه ثبت‌نام فقط از طریق سامانه مذکور صورت می‌گیرد، لطفاً از هرگونه مراجعه حضوری به حوزه ستادی و شرکت مادرتخصصی خودداری شود.

مشاهده جزییات بیشتر


۲۰ آبان ۹۸: اطلاعیه اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت‌های وابسته توزیع نیروی برق ۹۷

پیرو اطلاعیه مورخ ۹۸/۰۳/۰۲ موضوع اعلام نتایج آزمون مورخ ۹۷/۰۷/۲۶ شرکت‌های توزیع نیروی برق، بدین وسیله به اطلاع داوطلبان شغل محلهای باقیمانده شرکت‌های توزیع نیروی برق که درمرحله مصاحبه شرکت نموده اند می رساند، جهت مشاهده کارنامه خود به لینک مربوطه مندرج در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مراجعه نمایند.

ضمناً لازم به توضیح است که مراتب به داوطلبان ذینفع از طریق پیام کوتاه تلفن همراه اطلاع رسانی شده است.

کانال تلگرامی همکارجو

منبع: سایت سازمان سنجش


۳۱ شهریور ۹۸ : استخدام هفتمین آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی در سال ۹۸

با توجه به مجوزهای صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۶) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ سازمان مذکور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق) و به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در دستگاههای اجرایی کشور، شرایط و ضوابط عمومی و تخصصی برای استخدام در هفتمین امتحان مشترک فراگیر به شرح زیر اعلام میگردد:

شرایط عمومی

۱. داشتن تابعیت ایران

۲. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۴. انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان

۵. داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند

۶. عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

۷. نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر

۸. عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصلاح

۹. داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی و همچنین بازنشسته باشند

۱۰. به استناد ماده (۹۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و پست سازمانی، کارکنانی که تصدی یکی از پستهای سازمانی در هر یک از دستگاههای اجرایی را به صورت رسمی یا پیمانی دارا میباشند، پس از پذیرفته شدن در امتحان مشترک فراگیر، در زمان استخدام، نباید جزء مستخدمین رسمی یا پیمانی سایر دستگاههای اجرایی باشند.

تبصره: مسئولیت قبول یا عدم قبول استعفای پذیرفته شده نهایی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی، در زمان صدور شماره مستخدم و انعقاد قرارداد پیمانی یا صدور حکم کارگزینی، به عهده داوطلب پذیرفته شده آزمون میباشد.

۱۱. داشتن حداقل بیست (۲۰) سال تمام و حداکثر بیست و پنج (۲۵) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم، حداکثر سی سال (۳۰) برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم، حداکثر سی و پنج (۳۵) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس، حداکثر چهل (۴۰) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و حداکثر چهل پنج (۴۵) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری.

تبصره ۱: جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر، از شرط حداکثر سن معاف می باشند و سایر مشمولین سهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصد در صورت ثبت نام در آزمون، ضمن رعایت تبصره ۲ همین ماده، مکلف به رعایت حداکثر سنهای اعلام شده در این دفترچه میباشند، در غیراین صورت از سایر فرایند استخدام حذف خواهند شد.

تبصره ۲: موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذیربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

– پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال

– داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نمودهاند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها

– میزان مدت خدمت ضرورت

– داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تماموقت در وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها، شرکتهای بیمه های دولتی، شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده میکنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها.

برای مشاهده ادامه شرایط آزمون فراگیر استخدامی مورخ ۳۱ شهریور سال ۹۸ اینجا کلیک نمایید

کانال تلگرامی همکارجو


۲۴ شهریور ۹۸: خبر استخدام ۴۰۰ نفر در بخش آب کشور

بخش آب کشور در جهت انجام هر چه بهتر مأموریت‌ها، تکالیف قانونی و تقویت سرمایه‌های انسانی خود در آینده نزدیک ۴۰۸ نفر نیروی انسانی جدید استخدام خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری صداو سیما از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، “محمد حاج‌رسولی‌ها” مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اعلام این خبر گفت: پیرو تایید سند برنامه نیروی انسانی صنعت در سال ۹۷ و پیگیری‌های به‌عمل آمده از سازمان اداری و استخدامی کشور، ۴۰۸ نفر سهمیه استخدامی به این بخش تخصیص یافته است که پس از تعیین سهمیه استان‌ها بر اساس راهبرد‌ها و اولویت‌های بخش آب، شرایط احراز تحصیلی مشاغل و تعیین سهمیه‌های خاص (ایثارگران و معلولان)، نهایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در هفته اول مهرماه اطلاع‌رسانی و ثبت‌نام از طریق سازمان سنجش کشور انجام می‌شود، افزود: طبق برنامه، اواخر آبان‌ماه سال جاری آزمون برگزار و پس از اعلام نتایج اولیه، در چارچوب ضوابط مربوطه، مصاحبه و گزینش انجام خواهد شد که امیدواریم تمامی اقدامات تا پایان سال انجام و زمینه بکارگیری نیرو‌های جدید از اوایل سال ۱۳۹۹ فراهم شود.

حاج‌رسولی‌ها ایجاد فرصت برابر و عدالت استخدامی، فراهم شدن زمینه فضای رقابتی در شناسایی و انتخاب بهترین سرمایه‌ها و طی کردن فرآیند قانونی را از اصول حاکم بر آزمون آتی و بکارگیری نیروی انسانی در بخش آب عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در ادامه گفت: از آنجایی‌که رویکرد اصلی بخش آب در جذب و ساماندهی نیروی انسانی، تقویت حوزه‌های تخصصی مدیریت منابع آب است، بیش از ۷۵ درصد از سهمیه استخدامی به مشاغل اختصاصی به‌ویژه در حوزه حفاظت و بهره‌برداری منابع آب و تقویت واحد‌های شهرستانی تخصیص یافته است.

وی در خاتمه از تمامی فارغ‌التحصیلان برتر واحد‌های دانشگاهی کشور دعوت کرد تا در فراخوان آتی استخدام صنعت آب شرکت کنند تا زمینه ارتقای درجه حرفه‌ای صنعت و انجام مؤثرتر وظایف این بخش فراهم شود.

کانال تلگرامی همکارجو

 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما


۲۸ خرداد ۹۸: اعلام نتایج شرکت های آب و فاضلاب شهری آزمون استخدامی وزارت نیرو

اطلاعیه وزارت نیرو درخصوص اعلام نتایج آزمون داوطلبان آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) آب و فاضلاب شهری مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۶ که مرحله مصاحبه علمی را طی نموده اند.

بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون استخدامی مورخ ۹۷/۰۷/۲۶شرکت های وابسته (غیردولتی) آب و فاضلاب می رساند که نتایج آزمون برای داوطلبانی که مرحله مصاحبه علمی را طی نموده اند براساس یک برابر ظرفیت پذیرش، اعلام و از روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۲۷ در سایت این سازمان قرار می گیرد.

لذا مقتضی است پذیرفته شدگان به منظور طی سایر مراحل قبل از استخدام (بررسی صلاحیت های عمومی، گواهی عدم سوء پیشینه، آزمایشات و معاینات پزشکی و ….) پس از تماس از سوی شرکت متقاضی استخدام به نشانی شرکت مربوطه مراجعه نمایند.

ضمناً درخاتمه اضافه می نماید داوطلبان گرامی براساس مشاهده نتیجه آزمون درصورت هرگونه سوال یا اعتراض می توانند حداکثر تا تاریخ ۹۸/۰۴/۱۰ درخواست خود را صرفاً به صورت کتبی به شرکت متقاضی استخدام، اعلام نمایند. بدیهی است نتیجه رسیدگی نیز از طریق شرکت متقاضی استخدام دریافت خواهد شد.

مشاهده نتایج آزمون

کانال تلگرامی همکارجو

منبع : سایت سازمان سنجش


۲۷ خرداد ۹۸: اطلاعیه زمان اعلام نتایج آزمون استخدام آب و فاضلاب شهری

با آرزوی توفیق روزافزون برای تمامی همکارجویان گرانقدر به اطلاع میرسانیم؛ نتایج نهایی آزمون استخدامی شرکتهای وابسته (غیردولتی) زیرمجموعه آب و فاضلاب مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۶ به زودی از طریق سایت سازمان سنجش منتشر می گردد.

منبع: سایت وزارت نیرو


۸ خرداد ۹۸: اطلاعیه انجام سایر مراحل استخدام شرکت توزیع نیروی برق مشهد

با آرزوی توفیق روزافزون برای تمامی همکارجویان گرانقدر به اطلاع میرسانیم؛ جهت ادامه فرآیند استخدام (دریافت نامه های گزینش ،استعلام آزمایشات و معاینات پزشکی و گواهی عدم سوء پیشینه) بر طبق زمانبندی به توزیع نیروی برق شهرستان مشهد مراجعه نمایند.

اطلاعیه انجام سایر مراحل استخدام شرکت توزیع نیروی برق مشهد
اطلاعیه انجام سایر مراحل استخدام شرکت توزیع نیروی برق مشهد

منبع: شرکت توزیع نیروی برق مشهد


۱ خرداد ۹۸: اعلام نتایج آزمون استخدام وزارت نیرو در سال ۹۷

با آرزوی توفیق روزافزون برای یکایک همکارجویان گرانقدر به اطلاع میرسانیم؛ نتایج آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) توزیع نیروی برق و مدیریت تولید برق (نیروگاه) مورخ ۲۶ مهر ۹۷ اعلام گردید.

بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون استخدامی مورخ ۹۷/۰۷/۲۶ شرکت های وابسته (غیردولتی) توزیع نیروی برق و مدیریت تولید برق می رساند که نتایج آزمون برای داوطلبانی که مرحله مصاحبه علمی را طی نموده اند براساس یک برابر ظرفیت پذیرش، اعلام و از روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۰۱ در سایت این سازمان سنجش قرار می گیرد.

لذا مقتضی است پذیرفته شدگان به منظور طی سایر مراحل قبل از استخدام (بررسی صلاحیت های عمومی، گواهی عدم سوء پیشینه، آزمایشات و معاینات پزشکی و ….) پس از تماس از سوی شرکت متقاضی استخدام به نشانی شرکت مربوطه مراجعه نمایند.

ضمناً نتایج آزمون داوطلبان شرکت کننده در سهمیه های آزاد و ایثارگر برخی از شغل محلهای شرکت های وابسته (غیردولتی) توزیع نیروی برق و همچنین کلیه کدرشته محل های شرکت آب و فاضلاب شهری متعاقباً اعلام می گردد.

ضمناً درخاتمه اضافه می نماید داوطلبان گرامی براساس مشاهده نتیجه آزمون درصورت هرگونه سوال یا اعتراض می توانند حداکثر تا تاریخ ۹۸/۰۳/۳۱ درخواست خود را صرفاً به صورت کتبی به شرکت متقاضی استخدام، اعلام نمایند. بدیهی است نتیجه رسیدگی نیز از طریق شرکت متقاضی استخدام دریافت خواهد شد.

مشاهده نتایج آزمون

کانال تلگرامی همکارجو

منبع: سایت سازمان سنجش


۲۱ فروردین ۹۸: اعلام نتایج آزمون استخدام شرکت مهندسی مهساب آرتا نیرو

با آرزوی موفقیت برای یکایک همکارجویان گرانقدر به اطلاع میرسانیم؛ نتایج آزمون استخدامی شرکت مهندسی مهساب آرتا نیرو اعلام گردید.

منبع: سایت صنعت آب و برق گیلان

مشاهده نتایج آزمون

کانال تلگرامی همکارجو

 


۱۴ اسفند ۹۷ : فراخوان جذب مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان و مازندران

شرکت توانیر در راستای راهبرد شایسته‌گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، از متخصصین داوطلب واجد شرایط برای همکاری در سمت «مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت استخدام مدیرعامل استان گیلان و مازندران به پایان رسیده است

کانال تلگرامی همکارجو

 


۴ اسفند ۹۷: تمدید مهلت ثبت نام استخدام شرکت مهندسی مهساب آرتا نیرو

با آرزوی موفقیت برای یکایک شما همکارجویان گرانقدر به اطلاع میرسانیم؛ مهلت ثبت نام شرکت در آزمون استخدام شرکت مهندسی مهساب آرتا نیرو تا روز یکشنبه ۵ اسفند ماه تمدید شد.

منبع: سایت صنعت آب و برق واحد گیلان

مشاهده جزییات

کانال تلگرامی همکارجو


۲۴ بهمن ۹۷: اعلام نتایج دو برابر ظرفیت دعوت به مصاحبه آزمون استخدام وزارت نیرو

به اطلاع همکارجویان گرانقدر میرسانیم؛ نتایج دو برابر ظرفیت دعوت به مصاحبه شرکت های وابسته (غیردولتی) توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب شهری و مدیریت تولید برق (نیروگاه) سال ۱۳۹۷ و نحوه ارائه مدارک این داوطلبان برای سیر سایر مراحل استخدام اعلام گردید.

مشاهده نتایج آزمون

کانال تلگرامی همکارجو

منبع: سایت سازمان سنجش


۲۴ بهمن ۹۷: اطلاعیه سازمان سنجش در مورد پذیرفته شدگان آزمون استخدام وزارت نیرو

اطلاعیه وزارت نیرو درخصوص اعلام نتایج معرفی شدگان (دو برابر ظرفیت پذیرش) آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب شهری و مدیریت تولید برق (نیروگاه) سال ۱۳۹۷ و نحوه ارائه مدارک این داوطلبان برای سیر سایر مراحل استخدام

بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون مذکور می‌رساند باتوجه به خاتمه فرآیند بررسی مدارک معرفی شدگان به تعداد چند برابر ظرفیت و استخراج لیست واجدین شرایط به تعداد دو برابر ظرفیت، که پس از بررسی مدارک در لیست مذکور (دو برابر ظرفیت) قرار گرفته‌اند اسامی آنان در سایت سازمان سازمان سنجش آموزش کشور درج گردیده است.

ین داوطلبان لازم است مدارک مورد نیاز برای مصاحبه شامل مدارک تحصیلی، پایان نامه، گواهی مربوط به ارائه مقالات و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌ها، گواهینامه های مرتبط با دوره های آموزشی، زبان انگلیسی، کارآموزی یا کارورزی مرتبط با صنعت آب و برق، تجربه کاری در زمینه رشته تحصیلی یا همکاری در پروژه های اجرایی و همچنین گواهی و سوابق بیمه، مدارک مربوط به بومی بودن، گواهی مربوط به سهمیه‌ها (۲۵%، ۵%، ۳% و جدول شماره یک مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون)، کارت نظام وظیفه (برای آقایان) و … را آماده نمایند و براساس زمان بندی مصاحبه که از سوی شرکت متقاضی استخدام متعاقباً اعلام خواهد شد به شرکت مربوطه ارائه نمایند.

لازم به ذکر است نتایج شغل محل های مندرج در جدول ذیل پس از بررسی نهایی، متعاقباً اعلام خواهد شد.

فهرست شغل محل های آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب شهری و مدیریت تولید برق (نیروگاه) سال ۱۳۹۷ که نتایج آنها پس از بررسی نهایی، متعاقباً اعلام خواهد شد.

مشاهده متن کامل اطلاعیه

کانال تلگرامی همکارجو

منبع: سایت سازمان سنجش


۱۸ بهمن ۹۷ : فراخوان جذب مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی

مدیریت بخش آب کشور در راستای راهبرد شایسته‌گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرائط عمومی و تخصصی خدمت‌گذاری، با لحاظ مجموعه اسناد بالادستی و رعایت مواد قانونی ذیربط، برای سمت «مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

ثبت نام این رده شغلی به اتمام رسیده است


۷ بهمن ۹۷: دعوت به همکاری مؤسسه عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق

در راستای اجرای راهبرد شایسته­ گزینی و تحقق برنامه­ های تقدیمی وزارت نیرو به مجلس شورای اسلامی در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت برابر برای افراد واجد شرایط جهت انجام مسئولیت ریاست مؤسسه آموزش­های تخصصی صنعت آب و برق (مؤسسه عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق) از داوطلبان واجد شرایط دعوت به همکاری می­شود.

الف) اهم ماموریت­ها، وظایف و مسئولیت‌ها

برنامه­ ریزی، فراهم نمودن امکانات برای اجرای تحقق اهداف مؤسسه در جهت توسعه توانمندی­های کارکنان صنعت آب و برق:

– ارتقاء و انتقال دانش کار
– توسعه مهارت­های شغلی بمنظور افزایش بهره­ وری
– شناسایی و ارتقاء معلومات و تجارب شاغلین در مشاغل مرتبط با صنعت آب و برق
– ایجاد هماهنگی بین مهارت و دانش موردنیاز کارکنان
۲. نیازسنجی مستمر آموزش­های موردنیاز و برنامه­ ریزی برای انجام آنها

۳. تهیه، تدوین و پیشنهاد برنامه و بودجه مؤسسه و ارائه به مراجع ذیربط از جمله شورا و هیئت امناء مؤسسه
۴. اجرای صحیح ضوابط آموزشی، مالی و اداری در مؤسسه
۵. همکاری و تعامل مؤثر با مدیران و کارکنان ذیربط در جهت ارتقاء برنامه­ های توانمندسازی کارکنان در صنعت آب و برق
۶. مدیریت مؤثر و کارآمد بر مجتمع­ ها، دفاتر و مراکز تحت پوشش مؤسسه در استانهای کشور

کانال تلگرامی همکارجو

 


۱۹ آذر ۹۷: اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت نیرو سال ۹۷ استان همدان

قابل توجه پذیرفته شدگان دوبرابر ظرفیت آزمون استخدامی مورخ ۹۷/۷/۲۶ بدینوسیله به اطلاع می رساند جهت انجام مرحله تطبیق مدارک به نکات ذیل توجه نمایید:

۱- مدارکی که نیاز به ارائه می باشد شامل: مدارک شناسایی، کارت پایان خدمت، مدارک دال بربومی بودن، مدرک تحصیلی، سوابق کاری در صورت کسر از سن ، مدارک ایثارگری در صورت قید سهمیه ایثارگری در کارنامه.

۲- جمع بندی مدارک بصورت مرتب در پوشه (طلقی) مناسب و حضور جهت تطبیق مدارک در زمان تعیین شده.

۳- بهمراه داشتن اصل مدارک جهت تطبیق (درصورت نداشتن اصل نیاز به تائید دفاتر رسمی می باشد).

جهت دریافت زمان حضور بمنظور تطبیق مدارک روز دوشنبه ۹۷/۹/۱۹ به سایت شرکت توزیع نیروی برق استان همدان مراجعه فرمایید.


۱۴ آذر ۹۷: اطلاعیه وزارت نیرو درخصوص اعلام نتایج اولیه داوطلبان آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب شهری و مدیریت تولید برق (نیروگاه) سال ۱۳۹۷ و نحوه ارائه مدارک برای سیر سایر مراحل استخدام

بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان معرفی شده براساس اعلام نتایج مندرج در کارنامه آزمون استخدامی مورخ ۹۷/۰۷/۲۶ شرکت های وابسته (غیردولتی) توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب شهری و مدیریت تولید برق می رساند که به منظور سیر سایر مراحل استخدام از تاریخ ۹۷/۰۹/۱۸ لغایت ۹۷/۰۹/۲۲ برای تطبیق و تأیید مدارک با در دست داشتن اصل و کپی مدارک ذیل به محل شرکت متقاضی استخدام مراجعه نمایند.

متذکر می گردد درصورت عدم مراجعه داوطلب در زمان تعیین شده، پذیرش وی لغو و به منزله انصراف از ادامه فرآیند تلقی می گردد و از سایر داوطلبان دعوت به عمل خواهد آمد.

– آخرین مدرک تحصیلی مندرج در دفترچه راهنما

– کارت ملی

– شناسنامه

– کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دایم (ویژه آقایان)

– مدارک دال بر ایثارگری مورد تائید مراجع قانونی ذیربط

– مدارک دال بر معلولیت (ارایه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی)

– مدارک دال بر بومی بودن (حسب مورد براساس هریک از موارد ذکر شده در بندهای ده گانه آگهی استخدام)

– مدرک مبنی بر جبران کثرت سن موضوع بند ۲-۱ آگهی استخدام منتشره

– مستندات مربوط به جدول شماره یک مندرج در آگهی استخدام منتشره

ضمناً درخاتمه اضافه می نماید داوطلبان گرامی براساس مشاهده نتیجه مندرج درکارنامه آزمون درصورت هرگونه سوال یا اعتراض می توانند حداکثر تا تاریخ ۹۷/۰۹/۲۵ درخواست خود را صرفاً به صورت کتبی به شرکت متقاضی استخدام، اعلام نمایند. بدیهی است نتیجه رسیدگی نیز ازطریق شرکت متقاضی استخدام دریافت خواهد شد.

جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک نمایید

دریافت فایل اطلاعات تماس و نشانی شرکتها فرمت PDF

برای عضویت در کانال تلگرامی همکارجو اینجا کلیک کنید


۶ آبان ۹۷: دعوت به همکاری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق در چند استان

وزارت نیرو در راستای راهبرد شایسته گزینی در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد دارای صلاحیت‌های عمومی و تخصصی خدمتگزاری، از متخصصان داوطلب واجد شرایط برای همکاری در سمت‌های زیر دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید

ثبت‌نام از روز دوشنبه ۱۳۹۷/۸/۷ تا پایان روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۸ می‌باشد

فراخوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز(مهلت ثبت نام به پایان رسیده است)
فراخوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی(مهلت ثبت نام به پایان رسیده است)
فراخوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس(مهلت ثبت نام به پایان رسیده است)

منبع: سایت وزارت نیرو


۲ آبان ۹۷: آگهی دعوت به همکاری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری در چند استان

وزارت نیرو در راستای راهبرد شایسته گزینی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد دارای صلاحیت‌های عمومی و تخصصی خدمتگزاری، از متخصصان داوطلب واجد شرایط برای همکاری در سمت‌های زیر دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

ثبت‌نام از روز شنبه ۱۳۹۷/۸/۵ تا پایان روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۸ می‌باشد

فراخوان انتخاب مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان (مهلت ثبت نام به پایان رسیده است)
فراخوان انتخاب مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی (مهلت ثبت نام به پایان رسیده است)
فراخوان انتخاب مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان رضوی (مهلت ثبت نام به پایان رسیده است)
فراخوان انتخاب مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان سیستان و بلوچستان (مهلت ثبت نام به پایان رسیده است)

برای عضویت در کانال تلگرامی همکارجو اینجا کلیک کنید

منبع: سایت وزارت نیرو


۱ آبان ۹۷: دعوت به همکاری وزارت نیرو برای انتخاب مدیران‌ عامل ۴ شرکت برقی کشور

وزارت نیرو در جهت راهبرد شایسته‌گزینی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی، برای سمت «مدیرعامل» ۴ شرکت برقی در استان‌های مختلف دعوت به همکاری کرد.

۱- فراخوان مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان (مهلت ثبت نام به پایان رسیده است)

۲- فراخوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر (مهلت ثبت نام به پایان رسیده است)

۳- فراخوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه (مهلت ثبت نام به پایان رسیده است)

۴- فراخوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد (مهلت ثبت نام به پایان رسیده است)

*مهلت ثبت‌نام تا پایان روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۰ می‌باشد.

منبع: سایت وزارت نیرو


۲۶ مهر ۹۷: اعلام نتایج اولیه آزمون استخدامی وزارت نیرو تا یک ماه آینده به سازمان های مربوط

خبر ۲۶ مهر ۹۷: اعلام نتایج اولیه آزمون استخدامی وزارت نیرو تا یک ماه آینده به سازمان های مربوط

آزمون استخدامی وزارت نیرو با حضور ۹۲۸ نفر داوطلب در دانشگاه سمنان برگزار شد.

 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نماینده تام الاختیار برگزاری آزمون استخدامی وزارت نیرو در دانشگاه سمنان گفت : ۸۰ درصد این افراد آقایان و بقیه داوطلبان خانم ها هستند.

پرویز ملک زاده افزود: نتایج اولیه آزمون تا یک ماه آینده به سازمان های مربوطه اعلام می شود.

برای عضویت در کانال تلگرامی همکارجو اینجا کلیک کنید


۲۶ مهر ۹۷: نظر سنجی از داوطلبان شرکت کننده در آزمون استخدامی شرکت های وابسته وزارت نیرو سال ۹۷

به استحضار می رساند سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه های برگزاری آزمون ، نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه ها دارد. براین اساس خواهشمند است نسبت به تکمیل پرسشنامه پیوست اقدام نمایید.

جهت شرکت در نظرسنجی و تکمیل پرسشنامه اینجا کلیک کنید

جهت شرکت در نظرسنجی و تکمیل پرسشنامه از داوطلبین معلول اینجا کلیک کنید


۲۵ مهر ۹۷: خبر احتمال برگزاری آزمون استخدام ۷۰۰ نیروی جدید در بخش دولتی وزارت نیرو

طبق گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو از برگزاری آزمون استخدام در بخش دولتی این وزارتخانه تا اواخر امسال یا اوایل سال آینده همزمان با سایر دستگاه‌های دولتی خبر داد و افزود: در این آزمون که جزئیات دقیق آن اطلاع‌رسانی خواهد شد، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۷۰۰ نفر در بخش دولتی وزارت نیرو استخدام شوند.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

برای عضویت در کانال تلگرامی همکارجو اینجا کلیک کنید


۲۴ مهر ۹۷: کارت آزمون استخدام وزارت نیرو در سال ۹۷

بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدامی شرکتهای وابسته (غیردولتی) توزیع نیروی برق،آب و فاضلاب شهری و مدیریت تولید برق (نیروگاه) در سال ۱۳۹۷ می ‌رساند کارت شرکت در آزمون استخدام از هم اکنون قابل دریافت میباشد.

متقاضیان می‌توانند با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و …) خود نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعیین شده بر روی پرینت کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند.

جهت دریافت برگه راهنمای کارت شرکت در آزمون اینجا کلیک نمایید


۲۲ مهر ۹۷: اطلاعیه دریافت کارت آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال ۹۷

به گزارش سایت سازمان سنجش آموزش کشور ، بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدامی شرکتهای وابسته (غیردولتی) توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب شهری و مدیریت تولید برق (نیروگاه) در سال ۱۳۹۷ می‌رساند که آزمون مذکور صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۰۷/۲۶ در ۳۱ شهرستان کشور برگزار می‌شود.

فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز و درهای ورود به جلسه امتحان نیم­ ساعت قبل از شروع فرآیند بسته خواهد شد، لذا کلیه داوطلبان می‌بایست قبل از بسته شدن درهای ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


۱۵ مهر ۹۷ : اطلاعیه جذب مشمولین وظیفه امریه در شرکت های تابعه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در استان ها

از مشمولین وظیفه ای که تاریخ اعزام آنها ۱ دی ماه ۱۳۹۷ می باشد، دعوت می شود در صورت تمایل به طی دوران خدمت وظیفه به صورت امریه، در شرکتهای تابعه زیر مجموعه برق حرارتی در استانها (فایل پیوست) به سامانه امریه سربازی مراجعه و ثبت نام نمایند. در هنگام ثبت نام ، نام شرکت مورد نظر را قید شود​.

جهت مشاهده فایل پیوست اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

جهت ثبت نام در سامانه امریه سربازی اینجا کلیک نمایید

جهت ورود به صفحه اخبار استخدامی سرباز امریه اینجا کلیک نمایید


فراخوان شماره ۷ – استخدام وزرات نیرو در استان های سیستان و بلوچستان و بوشهر

وزارت نیرو در راستای راهبرد شایسته گزینی در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد دارای صلاحیت‌های عمومی و تخصصی خدمتگزاری، از متخصصان داوطلب واجد شرایط برای همکاری در سمت‌های زیر دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

جهت مشاهده شرایط انتصاب بر روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید

۱- مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان (مهلت ثبت نام به پایان رسیده است)
۲- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهر(مهلت ثبت نام به پایان رسیده است)
۳- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر(مهلت ثبت نام به پایان رسیده است)

مهلت ثبت نام : ۹۷/۰۶/۱۸ الی ۹۷/۰۷/۰۱

برای عضویت در کانال تلگرامی همکارجو اینجا کلیک کنید


۱ شهریور ۹۷: آمادگی برای آزمون استخدام وزارت نیرو سال ۹۷

با آرزوی موفقیت خدمت یکایک همکارجویان گرامی، به اطلاع میرسانیم؛ مهلت ثبت نام آزمون استخدام وزارت نیرو در تاریخ ۳۱ مرداد ۹۷ به پایان رسید. برای بحث و تبادل نظر میتوانید در بخش “نظرات” پایین همین صفحه گفت و گو نمائید.

تقویم برگزاری آزمون استخدام وزارت نیرو :
زمان دریافت کارت آزمون : از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ 
زمان برگزاری آزمون : پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

برای عضویت در کانال تلگرامی همکارجو اینجا کلیک کنید


۲۸ مرداد ۹۷: تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال ۹۷

به گزارش سایت سنجش، پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمـــون شرکت‌های وابسته (غیردولتی) زیرمجموعه شرکتهای مادرتخصصی توانیر ، مهندسی آب و فاضلاب کشور و تولید نیروی برق حرارتی سال ۱۳۹۷ و همچنین اصلاحات مندرج در اطلاعیه مورخ ۹۷/۰۵/۲۳، بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت‌نام می‌رساند؛

به منظور فراهم نمودن تسهیلات برای آن دسته از داوطلبانی که تا این تاریخ (۹۷/۰۵/۲۸) برای ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتیبی اتخاذ گردیده است که بتوانند تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۳۱ نسبت به ثبت‌نام و یا ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.

بنابراین کلیه متقاضیان‌، ضرورت دارد که تا مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و اصلاحات مربوط و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذکور اقدام نمایند.

ضمناً آن دسته از داوطلبانی که قبلاً نسبت به ثبت نام اقدام نموده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام نمایند.

**لطفا دفترچه راهنما و شرایط استخدام را به دقت مطالعه و در صورت واجد شرایط بودن اقدام به ثبت نام نمایید.

برای عضویت در کانال تلگرامی همکارجو اینجا کلیک کنید


۲۳ مرداد ۹۷: اصلاحیه دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت نیرو سال ۹۷

به گزارش سایت سنجش، پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب شهری و مدیریت تولیدبرق (نیروگاه) سال ۱۳۹۷ در تاریخ ۹۷/۰۵/۲۱ بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان می‌رساند با توجه به اعلام شغل محلهای جدید توسط شرکتهای وابسته فوق و اصلاحات به شرح ذیل ضرورت دارد داوطلبان در زمان ثبت نام به این موضوع نیز توجه نموده و در بازه زمانی تعیین شده (از تاریخ ۹۷/۰۵/۲۳ لغایت ۹۷/۰۵/۲۸) نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

ضمناً آن دسته از داوطلبانی که قبلاً ثبت‌نام نموده‌اند با عنایت به توضیحات ذیل در صورت علاقه‌مندی می توانند با مراجعه به قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به اصلاح تقاضانامه ثبت نامی خود اقدام نمایند.

جهت دانلود فایل اصلاحیه اینجا کلیک نمایید

برای عضویت در کانال تلگرامی همکارجو اینجا کلیک کنید


۱۴ مرداد ۹۷ : وزارت نیرو امریه سربازی پذیرش می کند

وزارت نیرو با صدور فراخوانی از دانش آموختگان مشمول خدمت سربازی در قالب «سرباز امریه» دعوت به همکاری می‌کند.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، وزارت نیرو از بین دانش آموختگان دانشگاه های کشور در رشته های مرتبط در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری جهت گذراندن دوره ضرورت خدمت سربازی در شرکت‌های تابعه استانی به صورت امریه سربازی دعوت به‌عمل می آورد.

جهت مشاهده متن کامل خبر و ثبت نام اینجا کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرامی همکارجو اینجا کلیک کنید


۱۳ مرداد ۹۷: جذب ۹۰۰ سرباز امریه در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری ایرنا وزیر نیرو اعلام کرد: ۹۰۰ دانش آموخته مشمول خدمت سربازی، در سه سال آینده از طریق فراخوان در قالب «سرباز امریه» در وزارت نیرو جذب می شوند.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

برای عضویت در کانال تلگرامی همکارجو اینجا کلیک کنید


شرایط استخدام وزارت نیرو در سال ۹۷

شرکت های وابسته (غیردولتی) شامل شرکت های توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب شهری و مدیریت تولید برق (نیروگاه) در راستای تحقق اهداف و وظایف خود و به استناد مجوزهای استخدامی صادره و بر اساس موافقت مجمع عمومی شرکت های وابسته (غیردولتی)، تعداد ۱۵۵۷ نفر را از بین فارغ التحصیلان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری، از طریق برگزاری آزمون استخدامی کتبی (عمومی و تخصصی) مصاحبه و گزینش پس از کسب نمره حد نصاب به ترتیب بالاترین نمرات اخذ شده در آزمون کتبی (عمومی و تخصصی) و مصاحبه استخدام می نماید.

در بخش اول شرایط عمومی استخدام، در بخش دوم شرایط اختصاصی استخدام و در بخش سوم امتیازات و سهمیه های قانونی اعلام می گردد.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

برای عضویت در کانال تلگرامی همکارجو اینجا کلیک کنید

به این مقاله چند ستاره میدی؟
[۵ : امتیاز از مجموع ۱ : رأی]

محدثه رحمانی

در زندگی کاری‌م چالش های متفاوتی رو تجربه کردم. این چالش ها بقدری اهمیت دارند که تصمیم گرفتم به کارجوهای دیگه کمک کنم تا به روشی درست مسیرشون رو طی کنند.(اینستاگرام من : mystartups) سئوال یا دیدگاه مربوط به این مطلب رو میتونید پایین همین نوشته برای من بفرستید :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 − چهار =