فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سال 98

فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سال ۹۸

۱۴ اسفند ۹۸: اعلام جزییات تعیین واحد محل خدمت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در بخشنامه ای، جزئیات تعیین واحد محل خدمت اعضای هیات علمی گروه های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در درون استان و طرح تعاون را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی بخشنامه ای، «آیین نامه تعیین واحد محل خدمت اعضای هیات علمی گروه های علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در درون استان و طرح تعاون» را به روسای هیات های اجرایی جذب استان ها، واحد ها، مراکز آموزشی و معاونت آموزش های عمومی و مهارتی (سما) دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد.

طهرانچی در این بخشنامه تاکید کرده: بر اساس مصوبات چهارمین و پنجمین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی و به منظور ساماندهی و اصلاح هرم هیات علمی و همچنین استفاده بهینه از تخصص اعضای هیات علمی در جهت افزایش کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاه، از این پس انجام امور مربوط به طرح تعاون و تعیین محل خدمت اعضای هیات علمی استان به هیات های اجرایی جذب استان ها واگذار می شود و ضرورت دارد هیات های اجرایی جذب استان ها ضمن رعایت دقیق مفاد آیین نامه، اقدامات لازم در راستای اجرایی شدن آن را انجام دهند.

بر اساس بندهای این بخشنامه در چارچوب اساسنامه و با توجه به استقرار یک هیات اجرایی جذب در هر استان، اعضای هیات علمی در هر استان، عضو هیات علمی دانشگاه استان محسوب می شوند و واحد دانشگاهی به عنوان محل خدمت در حکم کارگزینی تعیین می شود. تعیین محل خدمت صرفا بر اساس تصویب هیات اجرایی جذب هر استان ممکن است و جابجایی محل خدمت بین استانی پس از تصویب هیات اجرایی استان های مربوطه و تایید رئیس دانشگاه صورت می گیرد. در این بخشنامه آمده تعیین واحد محل خدمت جدید برای اعضای هیات علمی قراردادی یکساله، نیمه وقت، بازنشسته و بورسیه های ابتدا به ساکن تا زمان فراغت از تحصیل در دوره دکتری تخصصی ممنوع است.

تکمیل ساعت موظف تدریس اعضای هیات علمی با وضعیت استخدام رسمی قطعی، رسمی آزمایشی، پیمانی، قراردادی یکساله، طرح خدمت مشمولین و بورسیه های ابتدا به ساکن تا زمان فراغت از تحصیل در دوره دکتری تخصصی در سایر واحد های استان با استفاده از طرح تعاون و رعایت مفاد این آیین نامه امکان پذیر است.

همچنین بررسی هرگونه درخواست جهت همکاری اعضای هیات علمی دانشجوی دکتری در واحد محل تحصیل ممنوع است. جایابی یا بررسی درخواست جهت انجام وظایف محوله برای اعضای هیات علمی با مرتبه مربی به استثنای گروه پرستاری، مامایی و هنر و دارندگان مدرک دکتری تخصصی در واحد های جامع (ویژه) ممنوع است.

بر اساس بندهای این بخشنامه تغییر واحد محل خدمت آن دسته از اعضای هیات علمی که در صورت موافقت با جایابی متقاضی، واحد محل خدمت، شرایط اجرای رشته / محل تخصصی وی را از دست دهد، ممنوع است. حداقل اعضای هیات علمی مورد نیاز برای اجرای رشته / محل ها در مقاطع مختلف تحصیلی به شرح زیر است:

اعلام جزییات تعیین واحد محل خدمت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
اعلام جزییات تعیین واحد محل خدمت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

در این بخشنامه تاکید شده است تغییر محل واحد خدمت آن دسته از اعضای هیات علمی که در واحد محل خدمت، تصدی پست اجرایی معاون یا رئیس واحد را عهده دار هستند، تا پایان تصدی سمت اجرایی یاد شده، ممنوع است.

جایابی عضو هیات علمی که رشته گرایش تخصصی ایشان در واحد محل خدمت دایر نیست یا واحد ذیربط در ۳ سال اخیر در رشته / گرایش تخصصی ایشان در هیچ مقطع تحصیلی موفق به پذیرش دانشجو نشده است در واحد هایی که رشته گرایش تخصصی ایشان با کمبود هیات علمی مواجه است یا دارای عضو هیات علمی بازنشسته، نیمه وقت یا مدرس حق التدریس است، با رعایت سایر مفاد آئین نامه در اولویت بررسی قرار گیرد.

بر اساس بندهای این بخشنامه تغییر محل خدمت دائم اعضای هیات علمی آموزشکده های فنی و حرفه ای سما به واحد های درون استان، در صورت قبولی در دروه دکتری تخصصی، با رعایت مفاد آئین نامه امکان پذیر است. همچنین تعیین محل خدمت جدید اعضای هیات علمی دارای بیماری خاص، پس از موافقت واحدهای محل خدمت، محل خدمت جدید و هیات اجرایی جذب استان و بالعکس با رعایت مفاد این آئین نامه امکان پذیر است.

بر اساس بندهای این بخشنامه تعیین واحد محل خدمت جدید اعضای هیات علمی زن به محل اشتغال همسر شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی و دستگاه های دولتی با ارایه گواهی معتبر اشتغال به کار همسر و پس از موافقت واحدهای محل خدمت جدید و هیات جذب استان مربوط با رعایت مفاد این آیین نامه قابل بررسی است.

همچنین بررسی در خواست طرح تعاون یا تعیین واحد محل خدمت جدید برای اعضای هیات علمی دارای پرونده انتظامی، تا زمان صدور رای ممنوع است. براساس بندهای این بخشنامه واحدهای محل خدمت جدید فقط در صورت وجود رشته تخصصی، عمومی یا دروس مرتبط با رشته متقاضی و در صور ت تکمیل وظایف محوله به اعضای هیات علمی خود، می توانند با درخواست جابجایی موقت یا دائم متقاضیان موافقت کنند.

عضو هیات علمی متقاضی جابجایی در بازه زمانی اول دی ماه لغایت پانزدهم دی ماه یا اول مرداد ماه لغایت پانزدهم مرداد ماه (حسب مورد) با ورود به صفحه شخصی خود در سامانه و تکمیل اطلاعات مورد نظر، درخواست خود را به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد ارسال و آن حوزه نیز پس از تکمیل سایر اطلاعات، درخواست متقاضی را در صورت نداشتن اساتید بازنشسته، نیمه وقت، مدعو یا مدرس حق التدریس در رشته متقاضی، عدم بروز مشکل برای ادامه فعالیت رشته / محل تخصصی وی در واحد محل خدمت و داشتن سایر شرایط مندرج در آئین نامه، از طریق سامانه جهت تایید به رئیس واحد مربوط ارسال می کند و سایر مراحل تایید به ترتیب انجام می شود که شرح کامل آن در آئین نامه آمده است.

در این بخشنامه تاکید شده تمام درخواست های مربوط به طرح تعاون و تعیین واحد محل همکاری اعضای هیات علمی پس از ثبت درخواست در سامانه و با توجه به تاریخ های زیر بررسی می شوند: ثبت درخواست جابجایی موقت یا دائم توسط متقاضی یا ثبت ساعات کسر موظف تدریس توسط معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی یا معاون علمی “حسب مورد” در سامانه از تاریخ اول مرداد ماه لغایت پانزدهم مرداد ماه یا اول دی ماه لغایت پانزدهم دی ماه است.

همچنین بررسی درخواست های مربوط به طرح تعاون استانی و جابجایی موقت یا دائم اعضای هیات علمی در واحد محل خدمت، واحد محل خدمت جدید و هیات های اجرایی جذب استان و اعلام به سازمان مرکزی از زمان ثبت اولین درخواست تا پایان مرداد ماه و یا از زمان زمان ثبت اولین درخواست تا پایان دی ماه است.

گفتنی است، مفاد کامل آیین نامه تعیین واحد محل خدمت اعضای هیات علمی گروه های علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در درون استان و طرح تعاون با جزئیات کامل در اختیار واحدها و مراکز دانشگاهی قرار گرفته است.

منبع: خبرگزاری مهر


لینک‌های مفید مرتبط:

فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
فراخوان هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
صفحه اخبار استخدامی آموزش و پرورش
صفحه اخبار استخدامی وزارت بهداشت
صفحه اخبار استخدامی سرباز امریه
صفحه اخبار استخدامی دستگاههای اجرایی

کانال تلگرامی همکارجو


۲۷ اسفند ۹۸: پذیرش هیئت علمی در دانشگاه آزاد یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی المدرسی درباره جذب هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد اظهار کرد: «فرآیند جذب هیئت علمی این واحد دانشگاهی اکنون در سامانه مربوطه آغاز شده و تا ۲۰ فروردین ۹۹ توسط مرکز جذب دانشگاه آزاد اسلامی ادامه دارد.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد در ۶ رشته دکتری تخصصی شامل دکتری تخصصی مشاوره، حقوق خصوصی، برد تخصصی جراحی عمومی، پرستاری، فیزیولوژی و دکتری تخصصی روانشناسی به‌صورت طرح خدمت نظام وظیفه، پذیرش هیئت علمی خواهد داشت.

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی یزد اضافه کرد: متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام به سامانه ساجد مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با ۸ هزار دانشجو، ۲۴ گرایش دکتری، ۷۱ گرایش کارشناسی ارشد، ۸۱ رشته کارشناسی و با ۱۷۰ عضو هیئت علمی تمام وقت در دانشکده‌های پزشکی، علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه، مشغول خدمت رسانی به جامعه علمی استان و کشور است.

منبع: خبرگزاری مهر


۷ اسفند ۹۸ : فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سال ۹۹

دانشگاه آزاد اسلامی در راستای توسعه و تعیین فعالیت های علمی و براساس طرح آمایش آموزشی و به منظور ارتقای کیفیت و اصلاح هرم هیات علمی در اسفند سال جاری اقدام به درج اعلام نیاز در فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سال ۹۹ نموده است.

لذا متقاضیان جذب هیات علمی در رشته های علوم پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه می توانند از طریق سامانه جامع دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس sajed.iau.ir و سپس با ورود به سامانه جذب اعضای هیات علمی پس از مطالعه دقیق قوانین و مقررات مربوط در صورت دارا بودن شرایط از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ لغایت ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمایند.

شرایط عمومی فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سال ۹۹

۱. شرایط عمومی جذب اعضای هیأت علمی مطابق مصوبه ۶۰۸ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.

۲. مدرک تحصیلی مورد نیاز برای شرکت در فراخوان جذب در تمامی رشته ها اعلام نیاز شده دکتری تخصصی می باشد.

تبصره۱: ثبت نام دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در گروه هنر در رشته های فاقد سرفصل مصوب دوره دکتری در کشور که در سامانه جذب به آن رشته ها اعلام نیاز شده است، بلامانع می باشد.

تبصره۲: ثبت نام دارندگان مدرک کارشناسی ارشد یا دانشجویان دکتری در رشته های پرستاری، مامایی، هماتولوژی و اتاق عمل، مشروط به نداشتن تعهد خدمت متقاضیان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلامانع می باشد.

۳.شرط سنی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد حداکثر ۳۰ سال و برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی حداکثر ۴۰ سال می باشد.

تبصره: برای متقاضیان زیرگروه پزشکی شرط سنی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دانشجویان دوره دکتری تخصصی حداکثر ۳۵ سال و برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی حداکثر ۴۵ سال می باشد.
۴. تبدیل وضعیت کارکنان دانشگاه به هیات علمی مطابق بخشنامه شماره ۳۵۱۱۴۶/۳۵ مورخ ۹۲/۱۰/۲۱ امکان پذیر می باشد.

۵. رشته تحصیلی متقاضی در دو مقطع آخر تحصیل هم خوانی داشته باشد.

تبصره: برابر مصوبه جلسه شصت و پنجم مورخ ۸۹/۹/۱ هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، متقاضیان جذب در گروه های پرستاری، معارف اسلامی و هنر درصورت داشتن سایر شرایط، همگونی رشته در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ملاک عمل در جذب نمی باشد.

۶. فارغ التحصیل دوره تمام وقت حضوری با حداقل معدل مورد تائید برای مقاطع کارشناسی ۱۴، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای ۱۶ و دکتری تخصصی ۱۷ می باشد.

تبصره: متقاضیانی که فارغ التحصیل دانشگاههای خارج از کشور می باشند درصورت اینکه رتبه دانشگاه های آنان براساس سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گروه الف (ممتاز) قرار می گیرد مجاز به شرکت در فراخوان دانشگاه می باشند.
۷. رشته و گرایش تخصصی متقاضی با رشته مورد نیاز مندرج در سامانه جذب دانشگاه همخوانی داشته باشد.

۸. متقاضیان گروه علوم پزشکی باید فاقد هرگونه تعهد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جهت استفاده از مزایای آموزش رایگان، خدمات قانونی و مورد تعهد (طرح نیروی انسانی و ضریب k) باشند و در زمان ثبت نام ملزم به بارگذاری دانشنامه یا تاییدیه مدرک تحصیلی خود در سامانه جذب می باشند.

۹. ثبت نام در سامانه جذب هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نمی‌کند و جذب افراد واجد شرایط صرفاً پس از تائید توانایی علمی، عمومی و طی شدن فرایند جذب هیات علمی در هیات اجرایی جذب استان و هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه امکانپذیر خواهد بود.

۱۰. مسئولیت صحت و کامل بودن اطلاعات وارد شده بر عهده متقاضی بوده و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت یا نقص در اطلاعات ثبت شده، درخواست وی منتفی می‌گردد.

۱۱. متقاضیان مجاز به انتخاب سه استان بعنوان اولویت های محل خدمت می باشند.

تبصره: در صورتیکه پس از طی شدن فرآیند جذب در هیات اجرایی جذب استان ها، بیش از یک استان با جذب متقاضی موافقت داشته باشد، هیات مرکزی جذب، استان محل خدمت را انتخاب می نماید.

۱۲. فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سال ۹۹ از خانواده معزز شهدا و ایثارگران بر اساس بند “پ” ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور صورت می گیرد و متقاضیان واجد شرایط هنگام ثبت نام در فراخوان ملزم به بارگذاری مدارک و مستندات ایثارگری در سامانه جذب می باشند.

۱۳.جذب اعضای هیات علمی صرفاً از طریق شرکت در فراخوان و طی شدن فرآیند آن امکان پذیر می باشد.

۱۴. در طی فرآیند جذب، در صورت داشتن شرایط مساوی (توانایی علمی و صلاحیت عمومی)، اولویت با فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

ثبت نام  در سامانه


 

۲ بهمن ۹۷: جذب ۱۰۰۰ عضو هیات علمی در دانشگاه آزاد تا فروردین ۹۸

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: نخستین فراخوان جذب اعضای هیئت علمی برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ اعلام شد و حداقل یک هزار عضو هیأت علمی تا فروردین ۹۸ در این دانشگاه جذب می‌شود.

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از دانشگاه آزاد ، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه هم‌اندیشی و هماهنگی فرآیند جذب هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی که با حضور علی‌اکبر ولایتی رئیس هیأت موسس و هیأت امنا برگزار شد، گفت: مسئله جذب اعضای هیأت علمی از مهم‌ترین مباحث در محیط دانشگاه و تعلیم و تربیت است و این اولین جلسه هماهنگی فرآیند جذب هیأت علمی است که با حضور اعضای هیأت‌های اجرایی جذب استان‌ها برگزارمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: فرآیند جذب اعضای هیأت علمی از سال ۱۳۹۰ با عنوان هیأت مرکزی و هیأت اجرایی در قالب سیستمی که شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را مصوب کرده، در جریان است. این فرآیند باید با دقت در دانشگاه‌ها صورت گیرد تا بتوانیم اعضای هیأت علمی که دارای تعهد و تخصص برتر هستند را انتخاب کنیم.

طهرانچی ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع، هیأت مرکزی جذب برای اولین بار در دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر ولایتی تشکیل و تلاش شد اعضای هیأت‌های اجرایی با تعاملی که با هیأت عالی جذب وجود دارد، در کل کشور منصوب شوند، ساختار دانشگاه هم تغییرات جدی در این حوزه خواهد داشت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: این دانشگاه مانند دو وزارتخانه علوم و بهداشت، امور جذب و امور هیأت علمی را به صورت مستقل به عنوان یک مرکز توسط هیأت امنا به تصویب رساند و دکتر رنجبر که به عنوان قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در امور آموزش عالی و ساماندهی پژوهش‌های تحصیلات تکمیلی و مدیر مرکز جذب و امور هیأت علمی منصوب شد، به صورت مستقیم مسئولیت مرکز جذب و امور هیأت علمی را عهده‌دار شد.

* جذب هزار عضو هیات علمی تا فروردین ۹۸

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه امیدواریم این حرکت بتواند روان‌سازی، تسهیل، سرعت و دقت جذب و امور هیأت علمی را بالا ببرد، گفت: اولین فراخوان دوره جدید را برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ اعلام کردیم در این راستا اتفاقی که افتاد، این است که بتوانیم حداقل یک هزار عضو هیأت علمی را تا فروردین ۹۸ در دانشگاه آزاد اسلامی جذب کنیم.

وی افزود: متقاضیانی که در سال ۹۵ در فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کرده بودند را مورد بررسی قرار خواهیم داد و این افراد هم به جمع ۵هزار متقاضی جدید اضافه خواهند شد.

طهرانچی با بیان اینکه فرآیند جذب هزار عضو هیأت علمی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی به همت و کار دقیق هیأت‌های اجرایی جذب در استان‌ها به ثمر خواهد نشست، گفت: مقرر شد در این جلسه به صورت ویدئو کنفرانس با همه استان‌ها در ارتباط باشیم و هماهنگی‌های لازم انجام شود تا بتوانیم فرآیند جذب را به نحو احسن انجام دهیم. برخی استان‌ها برای اعلام نیاز تعداد کمتری اعلام کردند که باید توجه داشته باشیم که جذب متقاضیان با توجه به استانداردهای هر استان دیده شده است و تعداد اعضای هیأت علمی باید متناسب با ظرفیت هر استان باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اختیارات هیأت امنای این دانشگاه در دوره جدید، اظهارداشت: نقش هیأت امنای استانی برای ایجاد ظرفیت‌های مناسب در سطح استان‌ها و مدیریت واحدها به صورت استانی در این دوره بسیار موثر است و این فعالیت منوط به هماهنگی و حضور فعال اعضای هیأت امنا است.

وی با بیان اینکه نظارت بر اجرای برنامه‌های راهبردی استان‌ها و فرآیندهای مالی، اداری و آموزشی از وظایف و اختیارات هیأت‌های امنای استانی است، خاطرنشان کرد: در این دوره نگاهی که به هیأت‌های امنای استانی است، نگاه رفع تکلیفی نیست بلکه این هیأت‌ها وظایف و اختیاراتی دارند که می‌توانند بر هیأت‌های استانی نظارت داشته باشند. بحمدالله در چند ماه گذشته یک دوره هیأت امنای استانی در سازمان مرکزی برگزار شد که به حسابرسی موسسه مفید راهبر از دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص داشت که برای اولین بار در تاریخ این دانشگاه اتفاق افتاد.

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی از برگزاری دومین دوره جلسات هیأت امنای استانی در ماه‌های باقیمانده سال ۹۷ خبر داد و گفت: این دوره از جلسات نیز با دستورکار نظارت بر برنامه‌های استانی برای اداره اقتصادی و بودجه استان‌ها برگزار خواهد شد.

طهرانچی با بیان اینکه نگاه ما در دانشگاه آزاد اسلامی استانی است و نه واحدی، تأکید کرد: این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست که یک واحد در استان برای پرداخت حقوق کارکنان و اعضای هیأت علمی خود در مضیقه باشد و واحد دیگری در آن استان انباشت سرمایه داشته باشد.

وی با بیان اینکه اعضای هیأت امناهای استانی شامل اعضای حقیقی و حقوقی است، گفت: چهار نفر از این اعضا از سوی رئیس دانشگاه، دو نفر از سوی رئیس هیأت موسس و هیأت امنا، نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و ۸ عضو حقیقی هیأت امنای استانی هستند که این جمع ۸نفره باید علاوه بر جلسات رسمی، به صورت ماهانه جلسات مستمر برای بررسی برنامه‌های راهبردی و مسائل ریز استان برگزار کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به دستور ولایتی مبنی بر اختصاص دفاتر در استان‌ها به نمایندگان هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تصریح کرد: در این رابطه بخشنامه ای به استان‌ها ابلاغ خواهد شد که جلساتی با حضور رئیس دانشگاه و اعضای حقیقی هیأت امنای استان‌ها به عنوان شورای راهبردی راه‌اندازی و دفاتری برای هیأت امنای استانی در نظر گرفته شود تا جلسات ماهانه به صورت منظم برگزار شده و معاونان واحدها گزارش‌های خود را به این شورا ارائه کنند.

وی در پایان تأکید کرد: اعضای هیأت‌های امنای استانی می‌توانند بازوی مشورتی خوبی برای ارائه امور دانشگاه باشند و به روسای استان‌ها کمک کنند تا برنامه‌های دانشگاه را به نحو احسن پیش ببرند.

منبع: خبرگزاری فارس


۱۰ دی ۹۸: اعلام فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد تا پایان دی ماه

محمد مهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در گفت وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، درباره آمار جذب هیات علمی در دانشگاه آزاد گفت: فرآیند جذب هیات علمی در واحد‌های دانشگاه آزاد در حال انجام است.

رئیس دانشگاه آزاد در ادامه با بیان اینکه تمامی امور برای جذب اعضای هیات علمی در حال انجام است افزود: واحد‌های دانشگاه آزاد همگی میزان نیاز خود به جذب هیات علمی جدید را اعلام کرده اند.

طهرانچی در ادامه اظهار داشت: تمامی فرآیند جذب اعضای هیات علمی در هیئت مرکزی جذب دانشگاه آزاد در حال انجام است و به مراحل نهایی رسیده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد: فراخوان جذب اعضای هیات علمی تا پایان دی ماه اعلام خواهد شد.

طهرانچی در ادامه در پاسخ به این سوال که در این مرحله چند عضو هیات علمی جذب خواهند شد گفت: پیش بینی شده که هزار نفر هیات علمی برای سال تحصیلی پیش رو جذب دانشگاه آزاد شود.

منبع: خبرگزاری میزان


۵ آذر ۹۸: اعلام فراخوان جذب ۴۰۰ عضو هیأت علمی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشگاه آزاد از جذب ۴۰۰ عضو هیأت علمی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: فراخوان جدید جذب هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در ماه جاری اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، محمد مهدی طهرانچی در نشست صمیمانه اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای چالوس و نوشهر با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی یکی از ثمرات انقلاب اسلامی است که در گام اول توانست در حوزه توسعه کمی آموزش عالی اثرات جدی داشته باشد. امروز این دانشگاه ۳۸ درصد آموزش عالی کشور را برعهده دارد و در کنار سایر دانشگاه‌های کشور، در آموزش و پرورش، آموزش پزشکی و غیرپزشکی فعالیت‌های جدی دارد.

وی ادامه داد: انتظاری که در گام دوم از دانشگاه آزاد اسلامی می‌رود، این است که وارد مرحله کیفی‌سازی و کارآمدی شده و بتواند بسترساز اشتغال دانش بنیان جوانان باشد و این رسالت در ۵۲۶ واحد و مرکز دانشگاه آزاد اسلامی پیگیری و اجرا می‌شود.

طهرانچی با تأکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی از رویکرد آموزش برای آموزش به آموزش کاربردی و مهارت‌آموزی دانشجویان تغییر جهت داده، تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی ۱۷ هزار هکتار زمین و ۲۰ میلیون مترمربع فضای مفید در اختیار دارد که می‌تواند علاوه بر آموزش، برای مباحث بسترسازی اشتغال دانش بنیان به کار گرفته شود. در دوره جدید با حمایت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی را ایجاد کردیم و تلاش داریم «بازار فناوری» را در استان و «سرای نوآوری» را در واحدهای دانشگاهی راه‌اندازی کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به راه‌اندازی طرح پژوهش اثرگذار یکپارچه شبکه‌ای (پایش) در این دانشگاه اشاره کرد و افزود: یکی از راهبردهای نقشه جامع علمی کشور، بحث نظام موضوعات کارشناسی ارشد و دکتری است که خوشبختانه در دانشگاه آزاد اسلامی عملیاتی شده و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌توانند در یک سامانه و از میان چالش‌های ملی و منطقه‌ای احصاءشده، تز و موضوع پایان‌نامه خود را انتخاب کنند. لازم به ذکر است تاکنون بیش از ۱۰ هزار موضوع و زمینه پژوهشی احصاء شده و به صورت درخت‌واره در سامانه پایش دانشگاه آزاد اسلامی بارگذاری شده است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت بیش از ۲۴ هزار عضو هیأت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: با توجه به اینکه موضوعات مربوط به ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در هیأت ممیزه بررسی می‌شود، این هیأت جوابگوی مسیر ارتقای این تعداد عضو هیأت علمی نیست و برای تحرک پژوهشی و ایجاد انگیزه بین اعضای هیأت علمی، نیازمند چند هیأت ممیزه هستیم تا بتوانیم ارتقای اعضای هیأت علمی را پوشش دهیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از جذب ۴۰۰ عضو هیأت علمی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: فراخوان جدید جذب هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به زودی در ماه جاری اعلام خواهد شد تا بتوانیم نیروی جوان، متعهد و دارای تخصص را به بدنه دانشگاه اضافه کنیم.

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در پایان بخش ابتدایی سخنان خود، با ابراز خرسندی از اعتماد و استقبال مردم نسبت به دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی جدید، اظهار داشت: خوشبختانه با تغییر رویکردی که در دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته، امسال در تعداد دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی شاهد افزایش چشمگیری بودیم. دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران یکی از استان‌های موفق در حوزه جذب دانشجو بود که نشان می‌دهد مردم به این دانشگاه اعتماد کرده‌ و جوانان خود را به آن سپرده‌اند.

در این نشست، قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران چالوس، نوشهر و کلاردشت، دکتر حسین کرمانیان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران، رئیس دانشگاه مازندران، رئیس دانشگاه پیام نور استان مازندران و جمعی از روسای واحدهای استان در واحد چالوس حضور داشتند.

منبع: خبرگزاری مهر


۱۲ شهریور ۹۸: اعلام زمان انتشار دومین فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه آزاد

قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در اولین فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی حدود ۹۰۰ نفر جذب خواهند شد و فراخوان دوم نیز اوایل آبان ماه سال جاری اعلام می‌شود.

به گزارش ایسنا، دکتر بیژن رنجبر قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در دهمین کنگره سالیانه سازمان اسلامی دانشجویان ایران (سادا) که صبح امروز در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد، گفت: انقلاب اسلامی در گام اول، نظام جمهوری اسلامی ایران را تثبیت کرد و در گام دوم، پیاده‌سازی دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی را در دستور کار دارد.

وی با بیان اینکه در تمام دستگاه‌های اجرایی و نهادهای کشور پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است، تصریح کرد: در بخش علم و فناوری نیز دستاوردهای خوبی به دست آمده است. الگوی توسعه فناوری در کشور ما به گونه‌ای است که تجهیزات نظامی با قیمتی بسیار پایین‌تر و با همان کیفیت تولید شده در کشور آمریکا، ساخته می‌شود.

دانشگاه آزاد با تبعیت از تأکیدات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، رویکرد خود در جذب نیرو را تغییر داده است

رنجبر با تأکید بر اینکه این دستاوردها باید به دانشگاه‌های کشور نیز ورود پیدا کند، گفت: به منظور رسیدن به این هدف، باید از منابع انسانی و سایر پتانسیل‌های موجود در کشور استفاده کنیم. در این راه، رویکردی هوشمندانه و جهادی داریم و آن استفاده از نیروی جوان و کارآمد است، چرا که این جوانان هستند که موتور پیشرفت ما به حساب می‌آیند.

قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه در دانشگاه نیروی انسانی مانند اعضای هیأت علمی و دانشجویان و محتوای درسی از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند، اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی با تبعیت از تأکیدات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، رویکرد خود در جذب نیرو را تغییر داده و آسیب‌شناسی و کار کارشناسی و تخصصی برای این تغییر رویکرد صورت گرفته است.

جذب اعضای هیات علمی متناسب با نیاز کشور در دانشگاه آزاد اسلامی

وی خاطرنشان کرد: در بحث جذب اعضای هیأت علمی، توجه به نیازهای کشور بسیار مهم است. دانشگاه آزاد اسلامی نیز بر همین اساس اقدام به جذب اساتید خواهد کرد.

رئیس مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه در سنوات گذشته موانعی برای جذب نیروی جوان به عنوان اعضای هیأت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی وجود داشت، گفت: امروز با تحول ساختاری دانشگاه و تأسیس مرکز جذب هیأت علمی، مقرر شده به مدت ۵ سال سالانه هزار نفر نیروی متخصص به عنوان عضو هیأت علمی جذب دانشگاه آزاد اسلامی شوند.

رنجبر تأکید کرد: اولین فراخوان جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شده و در مهرماه سال جاری حدود ۹۰۰ نفر به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه جذب خواهند شد. فراخوان دوم نیز در اوایل آبان ماه سال جاری اعلام می شود.

لزوم حرکت دانشگاه به سمت تجاری‌سازی علم و فناوری

وی در پایان با تأکید بر لزوم حرکت دانشگاه به سمت تجاری‌سازی علم و فناوری، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در این مسیر حرکت می‌کند تا بتواند درآمد مستمر و پایدار ایجاد کند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در پایان این کنگره، اعضای سازمان اسلامی دانشجویان ایران (سادا) به بیان نظرات، پیشنهادات و مطالبات خود پرداختند.

منبع: خبرگزاری ایسنا


لینک‌های مفید مرتبط:

فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
فراخوان هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
صفحه اخبار استخدامی آموزش و پرورش
صفحه اخبار استخدامی وزارت بهداشت
صفحه اخبار استخدامی سرباز امریه
صفحه اخبار استخدامی دستگاههای اجرایی

کانال تلگرامی همکارجو

به این مقاله چند ستاره میدی؟
[۰ : امتیاز از مجموع ۰ : رأی]

محدثه رحمانی

در زندگی کاری‌م چالش های متفاوتی رو تجربه کردم. این چالش ها بقدری اهمیت دارند که تصمیم گرفتم به کارجوهای دیگه کمک کنم تا به روشی درست مسیرشون رو طی کنند.(اینستاگرام من : mystartups) سئوال یا دیدگاه مربوط به این مطلب رو میتونید پایین همین نوشته برای من بفرستید :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + هفده =