چگونه روز کارگر جهانی شد

چگونه روز کارگر جهانی شد

نخستین روز ماه مِی میلادی برابر با ۱۱ اردیبهشت شمسی (و گاهاً ۱۲) ، روز بین‌المللی کار و روز کارگر نام دارد. به همین مناسبت سری به تاریخچه‌ی و چرایی نامگذاری این روز می‌زنیم. در سال ۱۸۸۹ میلادی، کنگره بین‌المللی کارگران در پاریس، به پیشنهاد نماینده کارگران آمریکا، روز اول ماه مه را به عنوان […]

بیشتر بخوانید