استخدام دیوان محاسبات کشور

استخدام دیوان محاسبات کشور

۵ بهمن ۹۸: اعلام نتایج آزمون استخدام دیوان محاسبات کشور سال ۹۸ به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور می رساند؛ الف- فهرست اسامی پذیرفته شدگانی که در آزمون کتبی حداقل نمره را کسب نموده اند براساس حروف الفبا در سایت سازمان سنجش آموزش کشور و سایت دیوان محاسبات کشور به […]

بیشتر بخوانید