چطور-درخواست-افزایش حقوق-دهیم؟

چگونه درخواست افزایش حقوق کنیم؟

تاکنون چندبار به حقوق دریافتی‌تان فکر کرده اید؟ آیا بر این باورید که حقوق شما با زحمات و ارزش های تان مطابقت ندارد؟ باید بدانید هر سازمانی میتواند براساس عملکرد، ارزندگی تخصص ها، تجربه افراد و همچنین میزان سوددهی سازمان خود، حتی بیش از نرخ مصوب دولت افزایش حقوق داشته باشد. پس چرا شما جزء […]

بیشتر بخوانید