شرکت پخش بهداشتی کیمیا گستر

شرکت پخش بهداشتی کیمیا گستر

کالاهای مصرفی و تند گردش

رشت

چهارراه گلسار، کوچه عسگری، ساختمان سینا، طبقه ۴

miladhybrid2003@gmail.com

09124876374

(013) ۰۱۳۳۲۱۲۷۶۱۳