هولدینگ بازرگانی تانا

هولدینگ بازرگانی تانا

استخدام کپی رایتر (نویسنده شبکه های اجتماعی) در هلدینگ بازرگانی تانا در رشت

رشت، گیلان

استخدام کارشناس فروش تلفنی در هلدینگ بازرگانی تانا در رشت

رشت، گیلان

استخدام بازاریاب آقا و خانم در هلدینگ بازرگانی تانا در رشت

رشت، گیلان

استخدام حسابدار خانم در هلدینگ بازرگانی تانا در رشت

رشت، گیلان

جذب بازاریاب وکارشناس فروش در هولدینگ بازرگانی تانا در رشت

رشت، گیلان

استخدام کارگر ساده در هولدینگ بازرگانی تانا در رشت

رشت، گیلان

استخدام جوشکار در هولدینگ بازرگانی تانا در رشت

رشت، گیلان

استخدام طراح و گرافیست در هولدینگ بازرگانی تانا در رشت

رشت، گیلان

استخدام نیروی خدماتی در هولدینگ بازرگانی تانا در رشت

رشت، گیلان

استخدام کارگر ساده در هولدینگ بازرگانی تانا در رشت

رشت، گیلان

استخدام سرویس کار و نصاب آسانسور در هولدینگ بازرگانی تانا در رشت

رشت، گیلان

استخدام راننده پبکان وانت در هولدینگ بازرگانی تانا در رشت

رشت، گیلان