گروه صنعتی فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران

گروه صنعتی فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران

استخدام تراشکار در شرکتی در شهر صنعتی رشت

رشت، گیلان

استخدام مهندس مکانیک آقا در شرکتی در شهر صنعتی رشت

رشت، گیلان

استخدام جوشکار ساختمانی در شرکتی در شهر صنعتی رشت

رشت، گیلان

استخدام تکنسین برق در شرکتی در شهر صنعتی رشت

رشت، گیلان

استخدام تکنسین برق در شرکتی در شهر صنعتی رشت

رشت، گیلان

استخدام بازرس کیفیت در شرکتی در گیلان

رشت، گیلان

استخدام مهندس صنایع در شرکتی در گیلان

رشت، گیلان