تپ سی (رشت)

تپ سی (رشت)

50 و بیشتر
2 موقغیت شغلی
گلسار، میدان صابرین، برج ایرانیان، طبقه 10، واحد 2