واحد توليدي واقع در شهرك صنعتي رشت

واحد توليدي واقع در شهرك صنعتي رشت

استخدام دو عنوان شغلی در یک واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی رشت

رشت، گیلان